Oppstart for barne- og ungdomsarbeidet

I mange kyrkjelydar startar no arbeidet for barn og unge opp igjen som smått. Ein del har spørsmål om korleis ein kan drive dette arbeidet på ein god måte no som vi står midt i koronapandemien. Her finn du svar på ofte stilte spørsmål knytt til smittevern, konfirmasjon, barne- og ungdomsarbeid. Svara er utarbeidd av KA og Kyrkjerådet.

Hvilken status har Den norske kirkes smittevernveileder?

Den norske kirkes smittevernveileder datert 16.06.20 er den bransjestandarden som gjelder for aktiviteten i Den norske kirke. Den er utviklet i henhold til nasjonale myndigheters regler og anbefalinger om smittevern. Veiledningen er godt forankret i Kirkerådet, KA, Norges kirkevergelag, Bispemøtet og drøftet med aktuelle fagforeninger.

Når en menighet organiserer arbeidet innenfor disse rammene, driver menigheten på en smittevernforsvarlig måte. Den enkelte virksomhet må selv vurdere hvordan smitteverntiltakene kan tilpasses lokale forhold og hvordan aktiviteten kan gjennomføres på en måte som er inkluderende og smittevernmessig forsvarlig for ulike målgrupper/deltagere.

Det er kommunen som fører tilsyn med at virksomheter driver smittevernfaglig forsvarlig. Kommunelegen kan ved behov fastsette strengere bestemmelser enn de som er omtalt i denne veilederen.

Er én-meters-regelen opphevet for barn og unge under 20 år?

Det finnes en unntaksbestemmelse som gjelder aktiviteter for barn og unge i gitte situasjoner, der en-meters regelen oppheves. Denne bestemmelsen står omtalt i covid-19-forskriften §13, se bestemmelsen på lovdata.no.

I Den norske kirkes smittevernveileder om «Kirkelig undervisning og annet barne- og ungdomsarbeid» under punkt 2.4, forstår vi unntaksbestemmelsen slik:

Unntaksbestemmelsen - barn og unge
Dette er en unntaksbestemmelse som kun kan anvendes der det er nødvendig å kunne gjennomføre en organisert aktivitet. Ved unntak fra avstandskravet ved arrangementer for barn og unge under 20 år som anses som et skolelignende tilbud, anbefales det at deltakerne holder seg til en fast gruppe/kohort som ikke blandes med andre grupper, tilsvarende det beskrevet i veiledere for smittevern i barnehage- og skoler på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Det presiseres at unntaket kun gjelder under pågående aktivitet, og det er viktig at deltakerne for øvrig forholder seg til enhver tid gjeldende smittevernråd som god håndhygiene og redusert avstand både innad i gruppene og mellom gruppene. Det oppfordres derfor til å organisere barn og unge mest mulig i faste grupper.

Dette betyr blant annet at konfirmanter kan sitte sammen eller fotograferes med unntak fra én-meters-regelen, dersom det vurderes som nødvendig. Unntaksbestemmelsen må forvaltes med klokskap, og den legger opp til at den enkelte virksomhet i stor grad selv må gjøre vurderinger basert på lokale forhold. Vi viser til nyhetssak fra KA om oppstart av kirkelige aktiviteter.

Vi anbefaler som grunnregel å organisere barn og unge i mindre grupper (kohorter), for eksempel en konfirmantgruppe.

Dersom du likevel er usikker på hvordan arbeidet organiseres lokalt, anbefaler vi å kontakte lokal smittevernlege for å drøfte mulige tvilssituasjoner.

Hva ligger i begrepet nærkontakt?

Med begrepet nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19. Typiske nærkontakter er personer som bor i samme husstand, nærmeste kolleger i et kontorfellesskap, samme kohort i barnehage og skole mv.

Man er også nærkontakt hvis man har hatt kontakt i mer enn 15 minutter sammenhengende under 2 meters avstand.

Personer må gå i karantene ved et eventuelt smitteutbrudd hos en nærkontakt. Se FHIs beskrivelse av nærkontakter på FHIs nettside her

Hvordan skal vi organisere barne- og ungdomsarbeidet vårt?

FHI anbefaler alle virksomheter å organisere arbeidet sitt slik at man begrenser antall nærkontakter.

Vi anbefaler som grunnregel å organisere barn og unge i kohorter, for eksempel en konfirmantgruppe.  Det er en fordel om man kan organisere de unge i samme grupper som gjelder i barnehage og skole.

Gruppene bør ikke blandes i pauser. Ved henting og bringing av barn, anbefaler vi foresatte å holde avstand og unngå opphopning i entrè/våpenhus e.l.

Det er mulig å anvende unntaket fra en meters-regelen for barn og unge under 20 år. FHI anbefaler likevel å opprettholde avstand mellom barn og unge så langt det er mulig.

Kommer det ny smittevernveileder?

Smitteveilederen datert 16.06.20 er Den norske kirkes bransjestandard for all kirkelig virksomhet, også barne- og ungdomsarbeidet.

Det kommer ingen ny smitteveileder, men gjeldende smitteveileder vil bli revidert dersom situasjonen rundt Covid-19 endrer seg, og det kommer nye nasjonale føringer som slår inn i det kirkelige arbeidet.

Husk at lokale helsemyndigheter kan innføre strengere lokale restriksjoner i tråd med smittesituasjonen lokalt. Strengere lokale regler går foran de nasjonale reglene.

Du finner Den norske kirkes smittevernveileder her: kirken.no/korona

Hvordan måles en meter avstand?

Det er avstanden fra skulder til skulder som fortsatt gjelder.

Noen ansatte og foresatte er engstelige for at konfirmasjonsgudstjenestene og selskapene i etterkant skal utløse smitteutbrudd. Hvordan skal vi håndtere dette?

Når menighetene gjennomfører etter den standarden som Den norske kirkes smittevernveileder legger opp til, gjennomføres disse på en ansvarlig måte. De fleste menigheter arrangerer flere konfirmasjonsgudstjenester enn vanlig, og noen har egne seremonier når en konfirmant eller pårørende er i risikogruppen.

Det er viktig at praktisk gjennomføring er godt forankret hos ansvarlig arbeidsgiver og virksomhetsansvarlig. Vi anbefaler alle å være godt oppdatert på lokale forhold som tilsier at det kan være nødvendig å konsultere med lokal smittevernlege.

Helsemyndighetene har satt en grense på 20 personer for private selskaper (som i eget hjem/hage), og 200 ved offentlige arrangement (som i et lokale med ansvarlig arrangør). Les mer om dette på FHIs sider

Kommer det nye sentrale føringer vedrørende konfirmantleirer?

Slik smittesituasjonen er nå, kommer det ikke nye føringer sentralt fra Den norske kirke. Menighetene organiserer leirer i henhold til smittevernveilederen punkt 2.4 og i tråd med FHIs råd vedrørende «arrangementer, samlinger og aktiviteter». Selv om det åpnes for leirer og overnattinger, vurderer vi fortsatt at «bo-hjemme-leir» er et godt alternativ til å arrangere leirer med overnattinger.

Les mer om arrangementer og aktiviteter for barn og unge av lengre varighet på FHI sine sider.

Kan konfirmantene bruke kapper under konfirmasjonsgudstjenestene?

Konfirmantene kan bruke kapper, men det er viktig å ha god hygiene rundt håndtering av kappene – for eksempel bruk av håndsprit før og etter bruk av kapper.

Er det karantenetid på bruk av konfirmantkapper?

Konfirmantkapper trenger ikke å være i karantene. Dette er i tråd med Folkehelseinstituttets anbefaling for tekstiler som normalt benyttes til flere og som ikke er i tett kontakt mot ansiktet.

Les anbefalingen om tekstiler på FHI sine sider her.

Kan konfirmantene prøve konfirmantkappene om de bruker antibac før og etter bruk?

Ja.

Kan vi gjennomføre fotografering i forbindelse med konfirmasjonsgudstjenestene?

Fotografering kan gjennomføres under visse forutsetninger. I utgangspunktet anbefaler vi at det tas bilde av den gruppen/kohorten som har undervisning sammen. Begrens tiden konfirmantene står sammen.

Selv om unntaksbestemmelsen fra én-meters-regelen kan benyttes, er det fortsatt et mål å opprettholde avstand for å redusere smitterisiko.

Hvordan gjennomfører vi forbønnshandlingen på en smittevernforsvarlig måte? 

Forbønn ved håndspåleggelse kan gjennomføres forutsatt god håndhygiene. Vi anbefaler at liturg bruker håndsprit mellom hvert knefall, og at konfirmantene bruker håndsprit på vei til alterringen.

Kan konfirmantene sitte sammen under konfirmasjonsgudstjenesten?

Konfirmanter som konfirmeres sammen med sin gruppe (kohort) kan sitte sammen, men vi anbefaler likevel en meter avstand. Dersom de ikke konfirmeres sammen med sin kohort må de uansett sitte med en meter avstand.

Selv om unntaksregelen åpner for fritak fra en-meters regelen i gitte situasjoner, vurderer vi det som unødvendig å plassere konfirmantene tett sammen i denne situasjonen.

Dele-knappar kan ikkje vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies.For å gjera dette må du trykke på knappen heilt nedst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategoriar av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"