Trykkeklare foto

Foto til fri bruk. Oppløysing 300 dpi. Der ikkje anna er nemnt, skal alle foto krediterast Foto:Bjørgvin bispedømekontor.

Halvor Nordhaug - portrett

Biskop Halvor Nordhaug portrett. Foto: Bjørgvin bispedømekontor

Trykkeklart foto

 

Halvor Nordhaug ved Fana kyrkje. Foto: Geir Møller Biskop Halvor Nordhaug ved Fana kyrkje. Foto: Geir Møller.

 Trykkeklart foto

 

 

 

Halvor Nordhaug portrett nært i Bergen sentrum

 Biskop Halvor Nordhaug i Bergen sentrum. Foto: Bjørgvin bispedømekontor.

 Trykkeklart foto

 

 

 

Halvor Nordhaug framfor ikon. Foto: Bjørgvin bispedømekontor Biskop Halvor Nordhaug framfor ikonet "Treeininga" av Rublev. Visjonen for Bjørgvin bispedøme, "Saman vil vi ære Den treeinige Gud!" er tett knytt til dette ikonet. Foto. Bjørgvin bispedømekontor.  Trykkeklart foto

 

Biskop Halvor Nordhaug i Balestrand. Foto: Jostein Risa

 

Biskop Halvor Nordhaug i Balestrand. Foto:Jostein Risa

Trykkeklart foto 

 

 

 

 

 

Jan Ove Fjelltveit thumbnail

Stiftsdirektør Jan Ove Fjelltveit.

Trykkeklart foto

 

 

 

Klikk på foto for å opna trykkeklart bilete. Høgreklikk deretter for å lasta ned bilete til din PC.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30