Prosti i Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin bispedøme har 11 prosti. Prosten er leiar for prestetenesta i prostiet.

Oversyn over kva sokn og fellesråd som høyrer til i kvart prosti, finn du i vedlegg nedst på sida. Kontaktinformasjon til prostia finn du ved å søkja på namnet på prostiet i søkjefeltet oppe på sida. Sjå etter søketreff i feltet for kyrkjelyd/menighet. Kontaktinfo til prostane finn du nedst på sida.

Bilde av treff på kyrkjelyd i søkeresultat

 

 

Oversikt over prosti og prostar i Bjørgvin bispedøme:

 • Nordfjord prosti - Prost Rolf Schanke Eikum
 • Sunnfjord prosti - Prost Reidar Knapstad
 • Sogn prosti - Prost Jermod Hausberg (fungerande)
 • Nordhordland prosti - Prost Geir Sørebø
 • Åsane prosti - Prost Øystein Skauge
 • Bergen domprosti - Domprost Jan Otto Myrseth
 • Bergensdalen prosti - Prost Anne Mathilde Garmann Klare
 • Fana prosti - Prost Kristin Sævik Litlere
 • Vesthordland prosti - Prost Erling Kopperud
 • Hardanger og Voss prosti - Prost Arild Hellesøy
 • Sunnhordland prosti - Prost Svein Arne Theodorsen

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30