Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

SMM Bjørgvin (Samarbeid Menighet og Misjon Bjørgvin)

Samarbeid Menighet og Misjon (SMM) er eit samvirke mellom Den norske kyrkje/ Kyrkjerådet og sju misjonsorganisasjonar: Areopagos, Det Norske Misjonsselskap,Den Norske Israelsmisjon, Normisjon, HimalPartner, Misjonsalliansen og Stefanusalliansen.

Gjennom SMM er det oppretta stillingar for misjonsrådgjevarar i alle bispedøma. Misjonsrådgjevaren er saman med tilsette og frivillige i misjonsorganisasjonane eit «misjonsteam» i bispedømet som kyrkjelyden kan ta kontakt med om misjonsavtalar og anna.

Medlemmer «SMM Bjørgvin» er oppnemd av dei syv misjonsorganisasjonane og ein representant oppnemd av Bjørgvin bispedøme for perioden 2012 – 2015. Misjonsrådgjevar har fast sete i SMM Bjørgvin som sekretær.

 

Medlemmer

Biskopen i Bjørgvin Halvor Nordhaug

Arne Mulen (Bjørgvin bispedømmeråd)

Øystein Skauge (Areopagos)

Eli Minde (Stefanusalliansen)

Aud Else Vesetvik (Normisjon Hordaland)

Jan Magne Moi (Normisjon Sogn og Fjordane)

Grethe Matre (Misjonsalliansen)

Astrid Øien Halsnes (HimalPartner)

Hans Einar Markhus (Den Norske Israelsmisjon Sogn og Fjordane)

Odd Bjarne Skogestad (Den Norske Israelmisjon Hordaland)

Rune Minde (NMS Sogn og Fjordane)

Grethe Lunde (NMS Hordaland)

 

AU

Grethe Lunde (NMS Hordaland)

Odd Bjarne Skogestad (Den Norske Israelmisjon Hordaland)

Vetle Karlsen Eide

 

Sekretær

Vetle Karlsen Eide, diakoni- og misjonsrådgjevar, Bjørgvin bispedøme

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30