Skjema for reiserekning (vikar)

Fast tilsette skal registrere reiser i Aditro.

Skjema: «Månadsrekning» skal brukast av dei som ikkje er fast tilsette som har fleire reiser i ein månad. Skjema inneheld 6 arkfanar: Blankett / Beskrivelse / Satser / Detaljark 1 / Detaljark 2 / Detaljark 3. 

Det er anbefalt å fylle ut personalopplysningar på blanketten og bruke detaljarka om det er mange reiser i løpet av ein månad.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30