Velkomen til dåp

Når eit barn blir bore til dåpen, blir vi minna om at ingen kan bære seg sjølv. Gjennom dåpen blir vi ein del av eit fellesskap som strekker seg over heile verda – og gjennom alle tider. Det er ein markering der barnet har alle sine viktigaste støttespellare rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dagar.