Konfirmasjon

Konfirmasjonen og konfirmasjonstida er ei tid der konfirmantane skal få opplæring i dei viktigasta delane av den kristne trua og delta på ulike aktivitetar og gudstenester i kyrkjelyden. På den måten kan dei få oppleve korleis livet i kyrkjelyden er, og finne sin plass i kyrkja.

I Meland varer konfirmasjonstida frå november til september. I lenkjene under finn du brev og annan konkret informasjon som gjeld årets konfirmantkull, og generell informasjon om kva konfirmasjonstida inneheld.