Besøk?

I Fitjar sokn er det Diakoninemnda som har ansvaret for kyrkjelyden si besøksteneste. Dei fleste av besøksvenane er friviljuge medarbeidarar som brukar av si eige fridtid til ei veldig viktig teneste. Dei har teieplikt på lik linje med prestane.

Ønskjer du deg ein besøksven som kan koma på besøk til deg?
Da kan du ta kontakt med kyrkjelydsprest, Fridleif Lydersen på 471 76 743.

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no