Konfirmant i kyrkja?

Fristen for å melda seg på til konfirmantundervisning i kyrkja gjekk ut 01. august. Vi har no satt ny frist til mandag 21. august. De kan levera påmeldingsskjemaet på kyrkjekontoret, senda det som post eller e-post. Om de ikkje har fått skjema eller mista det, ta kontakt med kyrkjelydspresten på e-post: frly@fitjar.kommune.no eller 471 76 743. Det er den 06.sep. vi har fyrste Undervisninga byrjar 6. september etter skuletid. Presentasjonsgudstenesta vert 10. september i kyrkja. Etter gudstenesta er det informasjonsmøte om konfirmantopplegget for både foreldre og konfirmantar.

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no