Presentasjon av nye konfirmantar

Dei nye konfirmantane vil bli presenterte i gudstenesta sundag 10.september kl.11:00.

Det vil vere foreldremøte etter gudstenesta for konfirmantar og foreldre. Da vil dei som skal ha vere konfirmantlærarar dette året informera om opplegget, sidan vil det vere mogleg å stilla spørsmål om opplegg og andre praktiske spørsmål.

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no