Borgarleg inngått ekteskap

Nokre vel å inngå ekteskp borgarleg av ulike grunner. Då har ein mogelegheit til å ha ein seremoni i kyrkja, der ein får forbøn og vert velsigna.

På nettsidene til kirken.no kan du lese om ordninga for forbøn ved borgarleg inngått ekteskap. Følg lenka under.

http://www.gammel.kirken.no/?event=dolink&famID=9269

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Tysdag, Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no