Ordning for vigsel

Du har mange val når det kjem til vigsel i kyrkja. Dette gjeld tekstlesing, salmesong, musikk, liturgi og ulike handlingar.

Mange av dei vala du har, er presentert på kirken.no sine nettsider. Korleis vil du at din dag skal vere? Korleis vil du gjere denne dagen spesiell? Følg linken for å sjå dei ulike vala, og tenk på kva du vil skal skje i kyrkja.

http://kirken.no/nb-NO/bryllup/valgmuligheter/

 

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no