Gravferd i Gulen

Kyrkjekontoret i Gulen legg til rette for at gravferd kan gjennomførast på ein verdig måte.

Praktisk informasjon
Mange organiserer gravferda sjølve, med hjelp frå lokale tilbydarar som td. Solgul, drosjene m.fl. Andre vel å engasjere eit gravferdsbyrå. Om ein gjer det, vil gravferdsbyrået ta den nødvendige planlegginga, og gjere dei nødvendige avtalar med kyrkjekontoret.

Nedanfor ligg ei lenkje til "Alt det praktiske" som er eit hefte om kva som skjer kring ei gravferd, kva kyrkja gjer og kva den pårørande må gjere, og tips til salmar mm.

Tidspunkt for gravferda
Gravlegging skal skje seinast 10 verkedagar etter dødsfallet dersom avdøde ikkje vert kremert.
Tidspunkt for gravferd vert fastsett av kyrkjeverja etter avtale med den som syter for gravferda eller gravferdsbyrå.

Rett til å syte for gravferda
Det er dei næraste etterlatne til avdøde som har rett til å syte for gravferd. Gravferdslova fastset retten til å syte for gravferd i slik rekkjefølgje; ektefelle, barn, foreldre, besteforeldre, søsken, søsken sine barn og foreldre sine søsken. Hvis det før dødsfallet er sett fram skriftleg erklæring om kven som har denne retten, skal denne ha fortrinnsrett.

Grav
Alle innbyggjarar i Gulen kommune har rett til fri gravlegging og fri grav. Ein kan velje fritt kva kyrkjegard i kommunen ein ønskjer gravlegginga. Ved gravlegging, er det også høve til å reservere grav attmed, td. til attlevande ektefelle. Den reserverte grava vert då ei betalingsgrav. Kyrkjeverja tilviser grav. Ein har høve til gjenbruk av eksisterande grav under vilkår av at grava ikkje er freda, og at festar samtykkjer i at grava kan opnast for gjenbruk. Askeurne kan setjast ned i freda grav.

Utabygds gravlegging
Også personar som ikkje var busett i kommunen kan gravleggast her, men det vert då kravd avgift for gravfeste, kiste- eller urneavgift, samt seremoniavgift hvis ein skal ha kyrkjeleg seremoni i samband med gravlegginga.

Avgifter pr. 2017:
Seremoniavgift (leige av kyrkja) kr 1760,00
Kisteavgift kr 8000,00
Urneavgift kr 3000,00
Festeavgift (pr. år) kr 200,00 (vert kravd inn for 5 år i gongen)

Kontaktinformasjon for Gulen kyrkjelege fellesråd

Gulen kyrkjekontor
Eivindvikvegen 1119
5966 Eivindvik 
Org. nr: 976995716

Telefon til kyrkjeverje: 57 78 20 90/ 97044591
Epost: post@gulen.kyrkja.no
kyrkjeverja@gulen.kyrkja.no

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"