Spørsmål og svar om å jobbe i Den norske kirke

Hva må jeg studere for å jobbe i kirken?

For kontorstillinger kan det være nyttig med utdanning innen økonomi, administrasjon, kommunikasjon eller ledelse. For å jobbe som kirkegårdsarbeider, vaktmester eller kirketjener kan yrkesfaglige utdanninger komme godt med, som elektriker, snekker eller anleggsarbeider. 

For å jobbe som prest, kateket, diakon og kantor er det krav om hvilken utdanning du må ha. Klikk her for å lese mer om kravene og hvor du kan studere

Dersom du har relevant utdanning og ønsker å bli godkjent som kateket, diakon eller kantor kan du søke Kirkerådet om godkjenning av din utdanning og erfaring. Hvis du ønsker å bli godkjent som prest, kan du søke evalueringsnemnda om godkjenning. Les mer om Kirkerådets evalueringsnemnd her.

Må jeg være medlem i Den norske kirke?

Ja, du må normalt være medlem i Den norske kirke, men det kommer an på hvilke arbeidsoppgaver som ligger i stillingen.  

Dersom du ønsker å jobbe i kirken, men ikke er medlem (eller er medlem i et annet kristent trosamfunn), kan du søke biskopen om fritak.

Om du er usikker på om du er medlem kan du sjekke dette på kirken.no/minside.

Kva trur Den norske kyrkja på?

Den norske kyrkja er ei evangelisk-luthersk kyrkje. Du kan lese meir om dåp, nattverd, bøn og gudsteneste på kyrkja.no.

Kvar kan eg jobbe?

Den norske kyrkja har over tusen kyrkjelydar over heile landet der du kan jobbe!

Du kan òg søke jobb i bispedømet eller Kyrkjerådet. Er du utdanna kateket, prest, diakon eller kantor er du kvalifisert til å jobbe i Sjømannskyrkja i utlandet og andre lutherske kyrkjer innanfor EØS-området. Prestar kan òg  arbeide ved ulike institusjonar, mellom anna som fengselsprest, sjukehusprest eller studentprest.

Kvar ser eg ledige stillingar i kyrkja?

Er du klar for å jobbe i kyrkja? Følg med på Nav si side arbeidsplassen.no og jobbsidene på finn.no. Du kan òg ta direkte kontakt med din kyrkjelyd, for å høyre om dei kjenner til ledige stillingar. 

Ønskjer du å jobbe som prest, på bispedømekontoret eller i Kyrkjerådet, er det lurt å følge med på kirkejobb.no. Her kjem òg enkelte stillingar i lokale kyrkjelydar. 

Ellers er det berre å følge med i aviser og på sosiale medier! 

 

Hva får jeg i lønn?

Når du får tilbud om jobb i Den norske kirke vil du få et lønnstilbud. Forslaget til lønn er basert på en fast tariffavtale, og tar utgangspunkt i arbeidsoppgavene, din utdanning og din erfaring. Du får også ansiennitet - mer lønn for hvert år du er i jobben. 

I kirkelige fellesråd/menighetsråd:
I oversikten nedenfor er det første tallet for 0 års ansiennitet, og det andre tallet for 16 års ansiennitet.

 • Kirketjener/kirkegårdsarbeider/klokker/vaktmester uten utdanningskrav: 301.500 – 405.100
 • Menighetsarbeider/menighetssekretær/organist med krav om fagbrev: 350.000 – 427.000
 • Fagarbeider med fagbrev og fagfagskoleutdanning/tilleggsutdanning: 370.000 – 445.000
 • Konsulent/saksbehandler/kontorleder/daglig leder/menighetspedagog/diakonimedarbeider med krav om treårig bachelorutd.: 400.000 – 485.000
 • Menighetspedagog/kateket/diakon/kantor/organist/rådgiver med krav om fireårig spesialutdanning: 430.000 – 523.000
 • Kateket/diakon/prest/kantor/menighetspedagog/rådgiver med krav om master: 487.700 – 595.000
 • Kirkeverge/øverste ledere: 538.000 – 856.000 (snittlønn 2018)

I Den norske kirke (prester i bispedømmer, bispedømmekontor og Kirkerådet)
Garantilønn etter stillingstype og ansiennitet. Det varierer etter de ulike stillingstypene hvor lang ansiennitetsstigen er.

For noen stillinger er det kun en garantilønn, og ingen ansiennitetsstige eller alternativer. Der er garantilønn og snittlønn angitt:

 • Kapellan/prostiprest: 462.000 – 612.600
 • Sokneprest: 493.400 – 712.500
 • Prost: 618.000 (garantilønn), 788.000 (snittlønn 2018)
 • Rådgiver: 431000 (garantilønn), 546.000 (snittlønn 2018)
 • Seniorrådgiver: 552.300 (garantilønn), 610.000 (snittlønn 2018)

Hva betyr håndsymbolet som brukes på jobbikirken.no?

Symbolet med en hånd med to fingre opp og tommel, ringfinger og lillefinger samlet er et mye brukt tegn i kristen tradisjon.

Ofte kan man se det på ikoner der Jesus eller andre samtidige personer er avbildet, og mange prester bruker symbolet når de lyser velsignelsen. De tre fingrene symboliserer treenigheten – der Gud som Fader, Sønn og Hellig ånd er tre, men allikevel én og samme Gud. De to fingrene er symbol for det som kalles Jesus sine «to naturer». Det vil si at Jesus både er fullt og helt menneske og fullt og helt Gud.

Til sammen blir hånden et symbol på Guds velsignelse.

jobbikirken_symbol_rgb.png

Kven kan eg snakke med dersom eg vil jobbe i kyrkja?

Dersom du vil vite meir om korleis det er å jobbe i kyrkja, kan du ta kontakt med kyrkjekontoret der du bur. Du kan òg sende ei melding til kyrkja på Facebook.

Har du spørsmål om studier og utdanning, knytt til det å bli prest, diakon, kateket eller kantor, kan du ta kontakt med ein av studiestadane.

Hva betyr det at man jobber i en «vigslet stilling»?

Prest, kantor, diakon og kateket er vigslede stillinger. 

Vigsling er en form for kirkelig innvielse. Det er en festgudstjeneste ledet av biskopen, der man blir bedt for av venner, familie og kollegaer. Man avgir så et vigslingsløfte, der man lover å gjennomføre jobben etter beste evne. Vigslingen skjer bare én gang, og gjelder livet ut.