Spørsmål og svar om å jobbe i Den norske kirke

Hva må jeg studere for å jobbe i kirken?

For å jobbe som prest, kateket, diakon og kantor er det krav om hvilken utdanning du må ha. Det tar mellom tre og fem år å utdanne seg til de ulike «vigslede stillingene», som er fellesbetegnelse på prest, kateket, diakon og kantor. Klikk her for å lese mer om kravene og hvor du kan studere.

For kontorstillinger i for eksempel menighet kan det være nyttig med utdanning innen økonomi, administrasjon, kommunikasjon eller ledelse. For å jobbe som kirkegårdsarbeider, vaktmester eller kirketjener er yrkesfaglige utdanninger relevante, som elektriker, snekker eller anleggsarbeider.  

Hvor kan jeg studere for å jobbe i kirken?

Dersom du vil bli diakon eller kateket, kan du studere i Oslo eller Tromsø. Kantor kan du bli i Trondheim, Oslo eller Tromsø. Det er mulig å studere i Tromsø, Stavanger eller Oslo dersom du vil bli prest. 

De øvrige stillingene i kirkene kan man kvalifisere seg til på en rekke høgskoler og universitet, eller videregående skole der stillingen krever fagbrev. 

Kva trur Den norske kyrkja på?

Den norske kirke tror på Gud, på Jesus og på Den hellige ånd. I en treenighet hører disse tre sammen, og gir retning for at vi mennesker skal leve et liv i tjeneste for Gud og for andre her på jorda. Den norske kirke er særlig opptatt av at alle mennesker er like mye verdt, og at vi må ta godt vare på jorda vi lever på. Den gylne regel står i Bibelen, og er en god rettesnor for livet; Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. 

Må jeg være medlem i Den norske kirke?

Ja, du må normalt være medlem i Den norske kirke, men det kommer an på hvilke arbeidsoppgaver som ligger i stillingen.  

Dersom du ønsker å jobbe i kirken, men ikke er medlem eller er medlem i et annet kristent trosamfunn, kan du søke biskopen om fritak.

Om du er usikker på om du er medlem kan du sjekke dette på kirken.no/minside.

Kvar kan eg jobbe?

Den norske kyrkja har over tusen kyrkjelydar over heile landet der du kan jobbe!

Du kan òg søke jobb i bispedømet eller Kyrkjerådet. Er du utdanna kateket, prest, diakon eller kantor er du kvalifisert til å jobbe i Sjømannskyrkja i utlandet og andre lutherske kyrkjer innanfor EØS-området. Prestar kan òg  arbeide ved ulike institusjonar, mellom anna som fengselsprest, sjukehusprest eller studentprest.

Kvar ser eg ledige stillingar i kyrkja?

Er du klar for å jobbe i kyrkja? Følg med på Nav si side arbeidsplassen.no og jobbsidene på finn.no. Du kan òg ta direkte kontakt med din kyrkjelyd, for å høyre om dei kjenner til ledige stillingar. 

Ønskjer du å jobbe som prest, på bispedømekontoret eller i Kyrkjerådet, er det lurt å følge med på kirkejobb.no. Her kjem òg enkelte stillingar i lokale kyrkjelydar. 

Ellers er det berre å følge med i aviser og på sosiale medier! 

 

Hva får jeg i lønn?

Det vil variere etter hvilke stilling du jobber i og hvor du er ansatt. I tillegg vil ansiennitet gi høyere lønn.

De årslønnene som står her, er begynnerlønn, og altså det man er garantert som minimumslønn. Noen stillinger har også tillegg for kveld og helg. 

Prester vil ha en begynnerlønn på ca 500 000 kr. Diakonen, kantoren og kateketen (med fireårig spesialutdanning) vil starte på ca 430 000 kr, mens de samme stillingene med master starter på ca 490 000 kr. 

Administrative stillinger varierer veldig, etter ansvar og utdannelse, men kan gå fra 350 000 kr til 540 000 kr. 

I praktiske stillinger begynner man på ca 300 000 kr når man er uten utdanning, mens man med fagbrev starter på ca 360 000 kr. 

Her kan du lese mer om tariffavtalen og forventet lønn, i oversikt fra KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Kven kan eg snakke med dersom eg vil jobbe i kyrkja?

Dersom du vil vite meir om korleis det er å jobbe i kyrkja, kan du ta kontakt med kyrkjekontoret der du bur. Du kan òg sende ei melding til kyrkja på Facebook.

Har du spørsmål om studier og utdanning, knytt til det å bli prest, diakon, kateket eller kantor, kan du ta kontakt med ein av studiestadane.

Hva betyr det at man jobber i en «vigslet stilling»?

Prest, kantor, diakon og kateket er vigslede stillinger. 

Vigsling er en form for kirkelig innvielse. Det er en festgudstjeneste ledet av biskopen, der man blir bedt for av venner, familie og kollegaer. Man avgir så et vigslingsløfte, der man lover å gjennomføre jobben etter beste evne. Vigslingen skjer bare én gang, og gjelder livet ut.

Hva betyr håndsymbolet som brukes på jobbikirken.no?

Symbolet med en hånd med to fingre opp og tommel, ringfinger og lillefinger samlet er et mye brukt tegn i kristen tradisjon.

Ofte kan man se det på ikoner der Jesus eller andre samtidige personer er avbildet, og mange prester bruker symbolet når de lyser velsignelsen. De tre fingrene symboliserer treenigheten – der Gud som Fader, Sønn og Hellig ånd er tre, men allikevel én og samme Gud. De to fingrene er symbol for det som kalles Jesus sine «to naturer». Det vil si at Jesus både er fullt og helt menneske og fullt og helt Gud.

Til sammen blir hånden et symbol på Guds velsignelse.

jobbikirken_symbol_rgb.png