Lokale fagsystemer

Kirkepartner lokale fagsystem er systemer spesialutviklet for å håndtere og gjennomføre ulike oppgaver tilknyttet daglig drift i Den norske kirke.

Hva er lokale fagsystemer?

Lokale fagsystem støtter arbeidsprosesser innenfor kirkelige handlinger og gravplass- og krematorieforvaltning.

Fagsystemene dekker områdene:

  • Planlegging, gjennomføring og rapportering av kirkelige handlinger og aktiviteter. KIKT601
  • Gudstjenesteplanlegging og – gjennomføring. KIKT602
  • Gravplass- og krematorieforvaltning. KIKT603
  • Funksjonalitet rettet spesielt mot presters tilgjengelighet. KIKT604
  • Funksjonalitet for å understøtte saksbehandling. KIKT605

Kirkepartner IKT har inngått rammeavtaler med følgende leverandører av lokale fagsystemer:

Agrando AS, Ecclesia AS, Kirkedata AS og Kommunion AS.

For å gjøre avrop på rammeavtalene, må fellesrådet ha installert Kirkepartner Basis (plattformen). Valgt løsning blir integrert med øvrige løsninger i plattformen, som kalender i Outlook og medlemsregisteret.

Kirkepartner IKT bistår med gjennomføring av minikonkurranse med kontraktsinngåelse for foretrukket løsning. I tillegg får fellesrådet bistand til installasjon og verifikasjon av valgt løsning med integrasjoner mot andre løsninger på plattformen. Oppdateringer og nye versjoner av applikasjonene vil bli håndtert sentralt av Kirkepartner IKT.

På plattformen ivaretas applikasjonene med samme nivå av sikkerhet, lagring og sikkerhetskopiering som resten av plattformen. All data ivaretas på servere som er under Kirkepartner IKT sin styring.

Kirkepartner Service Desk er inkludert. Ved behov for hjelp, kontakt Service Desk via telefon, epost eller opprett en sak i Service Desk-verktøyet.

 

Produktkode KIKT600

Kontaktinformasjon for Kirkepartner IKT AS

Besøksadresse:

Kirkepartner IKT AS

Fred Olsens gate 1

0152 Oslo

Postadresse:

Kirkepartner IKT AS

Postboks 535 Sentrum

0105 Oslo

Kontaktinformasjon:

Telefon: 23 08 18 00

E-post: post@kirkepartner.no

Org.-nr.: 999 655 823