Nattverd

Livet som kristen blir styrket og fornyet gjennom forkynnelsen og nattverden i gudstjenesten. Her næres og utvikles forholdet til Kristus.

Nattverden er et tilbud om å ta imot Kristus som Guds Sønn og verdens frelser og bli ett med Ham. I nattverden er Kristus selv til stede og gir sitt legeme og blod i brød og vin. Nattverden er en hoveddel i høymessen og kan også være det i andre gudstjenester. Når brød og vin deles sier presten: "Dette er Jesu legeme" - "Dette er Jesu blod".

Nattverden er et tilbud om å ta imot Kristus som Guds Sønn og verdens Frelser og bli ett med Ham.

Kvelden før Jesus ble korsfestet, var han sammen med sine disipler. De spiste et måltid sammen. Dette måltidet regner kirken som innstiftelsen av nattverden.

Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: «Ta imot og spis! Dette er min kropp.»  Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det!  For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt. (Matt 26, 26-28)

Hver gang vi feirer nattverd, blir disse ordene sagt. Å feire nattverd sammen vært viktig for kristne gjennom to tusen år.

Barn er velkommen
Barn som er døpt og har fått veiledning om nattverden, kan delta ved nattverden sammen med sine foreldre, faddere eller andre som har medansvar for barnets kristne oppdragelse.