Kristen tro

Ingen blir kristen fordi hun eller han er klokere eller bedre enn andre. Å være en kristen er først og fremst å ha fått nåde og kjærlighet i gave fra Gud.