Skolegudstjeneste

Gudstjenester i samarbeid mellom kirken og skolen har lange tradisjoner i Norge. Det er viktig at det er ryddighet knyttet til dette samarbeidet slik at alle elever blir ivaretatt. Både de elevene som ønsker å delta på gudstjeneste og de som ønsker seg et annet likeverdig alternativ.


Det er viktig å skille mellom skolegudstjenester og ekskursjon til kirken. Et besøk i en kirke regnes som en ekskursjon. En skolegudstjeneste skal være noe annet enn en skoletime om salmer og liturgi. En skolegudstjeneste er utøvelse av religiøs praksis, der det kirkelige og kristne uttrykk, form og innhold kommer til uttrykk.

  • Skolen kan gjennomføre gudstjenester som en del av sin generelle kultur- og tradisjonsformidling.
  • Gudstjenesten kan ikke være en del av KRLE-faget.
  • Gudstjenesten bør ikke gis karakter av semesteravslutning, da en avslutning bør være samlende for alle elever på skolen.
  • Foreldrene, eller den enkelte elev, hvis han eller hun er over 15 år, kan melde om fritak fra deltagelse i gudstjenester. Fritak omfatter også øving til deltagelse på gudstjenester.

--------------------------

  • Fra Bispemøtets veiledning «Religionsmøtet ved kirkelige handlinger» (side 21) om skolegudstjenester: «Skolegudstjenester i en flerreligiøs kontekst er en egen tematikk som er blitt aktuell stadig flere steder, og som det derfor vil være naturlig å omtale i denne sammenhengen. Det er viktig at vi fra kirkens side forholder oss bevisst til de utfordringene dette stiller oss overfor. Selv om skolegudstjenestene har sin egen form med stor grad av samarbeid og medvirkning fra skolens og elevenes side, er dette kirkens gudstjenester der de samme prinsipper gjelder som for andre gudstjenester. Samtidig er det ønskelig at også elever med ingen eller annen tro kan delta ved disse gudstjenestene, dersom deres foreldre tillater det. Men deltakelsen må skje slik at ingen opplever å bli involvert på en måte som kjennes vanskelig […].»

 

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"