Prosjekt Kirkelig organisering

Kirkemøtet har bedt Kirkerådet om å legge fram en konkret plan for arbeidsgiverorganisering og den øvrige kirkeordning.  

Kirkerådet har etablert et prosjekt med et hovedutvalg. Prosjektet har også fire arbeidsgrupper:

Les mer