Helse og kyrkje

Hvilke verdier styrer våre prioriteringer? Delta i refleksjon og diskusjon på konferanse i januar.

VERDIER OG VALG - konferanse 19.-20. januar 2017

Påmeldingen er nå stengt!

Pris for å delta på konferansen er 1000 kr for en dag, og 1700 kr for to dager. Studentpris er 600 for en dag og 1200 for to dager!
Påmelding gjøres her på nettsida, det er fortsatt noen ledige plasser.

Overnatting
Deltakerne bestiller selv overnatting på Quality Airport Hotel Stavanger. Kontakt hotellet direkte på 51 94 20 10 eller epost q.stavanger@choice.no for å booke rom. Henvis til kodeord KIRKEN for å få spesialpris.

Ved avmelding gjelder følgende:
•    01.11.16 – 04.12.16: Avmeldingsgebyr på kr 350,- må betales
•    05.12.16 – 03.01.17: Halv pris må betales
•    04.01.17 – 19.01.17 (og forfall på dagen): Full pris må betales
Avmeldingsreglene gjelder også ved sykdom. Ønsker du å melde deg av konferansen gjør du dette på e-post til Hege Merete Andersen i Norges Kristne Råd, hea@norkr.no.
Ved eventuell avlysning av konferansen dekkes ikke påløpte reise- og overnattingskostnader av arrangøren.

Klikk på Verdier og valg-bildet for å åpne programoversikt for konferansen
 


Hovudtemaet for Kyrkjemøtet 2015 var "Kyrkje, helse og livsmeistring". Saksdokumentet til møtet finst som eige hefte i ei bearbeida utgåve.

Last ned heftet Kirke og helse (pdf)


Klikk for å laste ned heftet (pdf)
Helsespørsmål sett i aukande grad sitt preg på mediebilete og politiske debattar. Kyrkja er utfordra til å la seg engasjera, - meir enn tilfellet var for berre nokre tiår sidan.  

Saksframstillinga til Kyrkjemøtet 2015 har eit eige kapittel om ”Kyrkja i den offentlege debatt om helse”. Her seier ein at kyrkja kan bidra til at det blir tala sant om livet og om døden i det offentlege rom. Det vert òg peika på at stereotype oppfatningar av perfekt helse kan føre til ei nedtoning av menneskeverdet til den som ikkje svarar til dette idealet. ”I verste fall kan det grunngi praksisar som inneber eit steg i retning av sorteringssamfunnet sitt menneskesyn”, heiter det i dokumentet.

I vedtaket frå Kyrkjemøtet bed ein mellom anna styresmaktene vere særleg merksam på menneske i sårbare livssituasjonar og deira rettigheiter, og at minoritetars språk og kultur blir tatt vare på ved prioriteringar i helsebudsjetta.

Gjennom eit stort spekter av diakonale institusjonar, og i arbeidet i kyrkjelydane, vert det utført eit omfattande arbeid innanfor helse og omsorg.