diakoni og Samfunnsansvar

Kirken er et trossamfunn som ønsker å være en aktiv samfunnsaktør. Det gjelder vårt ansvar for skaperverket, freds- og forsoningsarbeid, fattigdomsbekjempelse og vern om menneskeverdet.