Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Historisk med 3 lister i Kirkevalget 2019

For første gang vil det i Hamar bispedømme foreligge tre lister til valg av leke medlemmer ved Kirkevalget i 2019 - fra Bønnelista, Nominasjonskomitéens liste og Åpen folkekirke.

Historisk med tre lister i Kirkevalget
Innen fristen 30. april kl. 12.00 hadde det kommet inn 3 lister til valg av leke medlemmer til bispedømmeråd/Kirkemøtet, fra Bønnelista, Nominasjonskomitéens liste og Åpen folkekirke. Valgrådet i Hamar bispedømme godkjent listeforslagene i møte 6. mai 2019.

I henhold til kirkevalgreglene (§7-2) er det et krav at listeforslag inneholder minst 7 og maksimalt 18 kandidatnavn. Listeforslag ved valg av lek medlem til bispedømmeråd og Kirkemøtet skal inneholde minst 40 % kandidater av hvert kjønn, minst 20 % andel kandidater under 30 år samt kandidater fra minst tre prostier i bispedømmet. Alle de tre listeforslagene tilfredsstilte disse kravene.

I og med at det foreligger tre lister, foregår valget som forholdstallsvalg.

I henhold til kirkevalgreglene §7-6 skal de godkjente listeforslagene umiddelbart legges ut til offentlig gjennomsyn. Listene ser slik ut:

Bønnelista

 1. Trond Rønning, f. 1965, daglig leder, Elverum.
 2. Kari Espås Drogseth, f. 1956, sykepleier, Snertingdal
 3. Hilde Karin Moe, f. 1964, sykepleier, Jevnaker
 4. Filip Hovland, f. 2000, student, Hunndalen
 5. Vidar Haugen, f. 1955, tidl. spesialpedagog, Åsnes Finnskog
 6. Karin Helga Brustuen, f. 1953, hjelpepleier, Øyer
 7. Hallvard Vatnar Olsen, f. 2001, student, Arneberg

 

Nominasjonskomiteens liste

 1. Inger Kragh Nyhus, f. 1961, psykiater, Kapp, Toten
 2. Trond Enemo, f. 1975, kommunikasjonsrådgiver, Stange
 3. Iselin Vistekleiven, f. 1983, ordfører, Vågå
 4. Bjørn Tore Grutle, f. 1958, lensmann, Tynset
 5. Elin Gravdal Øvrebotten, f. 1957, lærer/adjunkt, Jaren
 6. Solveig Brekke Skard, f. 1951, spesialrådgiver, Brumunddal
 7. Per Anders Håvelsrud, f. 1998, student, Dovre
 8. Reidar Åsgård, f. 1943, småbruker/pensjonist, Engerdal
 9. Sidsel Offergaard Jevne, f. 1950, pensjonist, Ryfoss
 10. Toril Kristiansen, f. 1961, førskolelærer, Gjøvik
 11. Gunder Nordgården, f. 1996, student, Gausdal
 12. Alf Bjørge N. Aschim, f. 1971, rektor, Hamar
 13. Amalie Myrvang Lund, f. 1994, student, Engerdal
 14. Torstein Lerhol, f. 1986, avdelingsleder, Vang i Valdres

 

Åpen folkekirkes liste

 1. Gunhild Tomter Alstad, f. 1974, førsteamanuensis, Hamar
 2. Finn Ragnvald Huseby, f. 1949, pensjonert pers. direktør, Elverum
 3. Lisbeth Sydbøge, f. 1969, skolefaglig rådgiver, Gjøvik
 4. Lars Erik Flatø, f. 1964, adm. direktør Modum bad, Brandbu
 5. Kristin Storbråten Stadsvold, f. 1995, adjunkt/lærer, Dokka
 6. Marta Bjørnøy Lalim, f. 1986, leder frivillighetssentral, Vang i Valdres
 7. Ivar Bae, f. 1956, pensjonist/journalist, Brumunddal
 8. Frøydis Angard Ulateig, f. 1971, rådgiver, Lillehammer
 9. Njål Slettemark Føsker, f. 1969, assisterende rektor, Nord-Odal
 10. Borgny Skansen Sletten, f. 1974, gårdbruker, Vinstra
 11. Trond Gellein Løkken, f. 1974, adjunkt/lærer, Tolga
 12. Christin Caroline Munkebye Aarnes, f. 1961, overlege psyk. poliklinikk, Lesja
 13. Sander Vestby, f. 2001, skoleelev, Hov i Land
 14. Kjersti Drtina Øversveen, f. 1965, undervisningsinspektør, Elverum
 15. Håkon Gulliksen Furuset Karlstad, f. 1999, lærling barne-/ungdomsarbeid, Skreia
 16. Hege Bjerkestrand Midthun, f. 1972, adjunkt/lærer, Elverum
 17. Lars Erik Hyllvang, f. 1968, ordfører, Engerdal
 18. Ole Midthun, f. 1995, VR-utvikler, Hamar


Stemmetillegg
Listestillerne til Bønnegruppa og Åpen folkekirke har gitt stemmetillegg til sine to øverste kandidater (Navn med uthevet skrift). Det betyr at disse gis et stemmetillegg i sitt personlige stemmetall på 25 % av det antall stemmesedler listen mottar ved valget. For nominasjonskomiteens liste er det ikke anledning til å gi slikt stemmetillegg.

Klageadgang
Kirkevalgreglene § 7–7 fastsetter at det er adgang til å klage innen sju dager fra offentliggjøring av de godkjente valglistene for de som mener valgstyret/valgrådet må omgjøre et vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag.

Bakgrunnen for bestemmelsen er å forebygge ugyldige valg ved å rette opp eventuelle feil før valget. På den måten vil man slippe å være usikker på om valget vil bli gyldig eller ikke.

Registrerte nomineringsgrupper, dvs. Bønnelista og Åpen folkekirka, kan også klage etter denne bestemmelsen, selv om de ikke har klageadgang etter de alminnelige klagereglene i kirkevalgreglene kapittel 15.

Ved valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet er det Kirkerådet som er klageinstans.

Fremmes det ikke klage etter denne bestemmelsen, er det likevel adgang til å klage senere i henhold til de alminnelige klagebestemmelsene i kirkevalgreglene kapittel 15.

Eventuell klage fremmes til Valgrådet i Hamar bispedømme v/Hamar bispedømmeråd, hamar.bdr@kirken.no eller pr. post til postboks 172, 2302 Hamar innen 14. mai 2019.

Presentasjon av lister og kandidater
Alle kandidater blir etterhvert presentert på www.kirkevalget.no og www.kirken.no/hamar, med bilde, navn og personalia. De leke kandidatenes syn på kirkeaktuelle spørsmål blir presentert av den enkelte liste.


Lister til valg av prest og lek kirkelig ansatt i bispedømmerådet/Kirkemøtet
I egne valg i perioden fra 15. juni til 9. september skal prestene velge en prest som medlem i bispedømmerådet. De kirkelig ansatte i bispedømmet skal også velge sin representant til rådet i samme periode. Også disse listene ble godkjent i valgrådets møte 6. mai.


Hva er "leke" medlemmer?
"Leke medlemmer" i denne sammenhengen er alle som er medlemmer i Den norske kirke, og som ikke er ansatt som prest eller i annen kirkelig stilling i bispedømmet i stillingsstørrelse over 15 timer.

For å være valgbar til menighetsråd eller bispedømmeråd må du være over 18 år, dvs. fylle 18 år i løpet av valgåret.

For å kunne stemme ved valget, må du være minst 15 år, dvs. fylle 15 år i løpet av valgåret.

Flertallsvalg: Valgform når det er én liste. De kandidatene som får flest personlige stemmer, velges.

Forholdstallsvalg: Valgform når det er flere lister. Listene får et antall representanter etter hvor mange som har stemt på listen. De kandidatene som får flest personlige stemmer på hver liste blir listenes representanter. For Nominasjonskomitéens liste er det satt en sperregrense for personlig stemmetall.

Sperregrense for personlig stemmetall: Velgere kan sette kryss ved navnet til en kandidat på listen. For nominasjonskomiteens liste må minst fem prosent av de som har stemt på listen, ha satt kryss ved samme person for at det skal få konsekvens for rekkefølgen på listen.

----------


Fakta om Kirkevalget:

 • 8. og 9.september 2019 avholdes Kirkevalget i alle de 163 menighetene i Hamar bispedømme på samme tid og sted som Kommunestyre- og fylkestingsvalget.
 • På landsbasis er det 3 millioner nordmenn som har rett til å stemme ved Kirkevalget 2019
 • Kirkevalget er to valg; du velger kandidater både til menighetsrådet der du bor og til bispedømmeråd/Kirkemøtet regionalt og nasjonalt.
 • I Hamar bispedømme skal det velges nye menighetsråd i alle sokn, samt 7 leke representanter, 1 prest og 1 kirkelig ansatt til Hamar bispedømmeråd/Kirkemøte
 • På landsbasis skal det velges omtrent 7000 rådsmedlemmer i Kirkevalget 2019
 • I valg til Kirkemøtet og bispedømmerådet i Hamar bispedømme er det 3 ulike kandidatlister; Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirkes liste, med tilsammen 39 kandidater.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"