Ny rapport om arbeidsmiljø blant kvinnelige prester

En av fem kvinnelige prester i Hamar bispedømme mener likestillingen ikke er god nok. Nå tar kirka grep for å bedre arbeidsmiljøet.

En av tre har opplevd uønskede hendelser, og en av fire opplever ofte at relevante arbeidsoppgaver går til en mannlig kollega. 

- Det er bra å få dette fram i lyset, sier biskop Solveig Fiske.

Hun viser til en fersk nasjonal rapport om kvinnelige presters arbeidsmiljø. Undersøkelsen ble bestilt av Kirkerådet etter at Den norske kirke fikk varsel fra kvinnelige prester om en krevende arbeidssituasjon.

Biskop Solveig 2021.jpeg

- Denne undersøkelsen er viktig, og jeg er glad for at så mange har valgt å svare. Det er positivt at en høy andel i hovedsak opplever at Den norske kirke har et godt arbeidsmiljø. Men det er alvorlig at det pekes på vesentlige vanskeligheter.

I Hamar bispedømme er det i dag rundt 60 kvinnelige prester. 44 av dem har svart på undersøkelsen. Av disse svarer altså en av fem at likestillingen på arbeidsplassen deres ikke er god nok. Eksemplene de trekker fram er særlig uønsket oppmerksomhet og beslutningsprosesser som gjøres uten at vedkommende involveres. Svarene avdekker erfaring av dette i møte med ledere, kolleger og folk som søker kirkas tjenester.

Biskop Solveig Fiske sier det er sterkt beklagelig at så mange har slike opplevelser.

- Den norske kirke har gjennom ulike vedtak gjort det klart at likestilling er uttrykk for kirkens teologi og at kvinners prestetjeneste er til velsignelse for kirken.

Bispedømmerådsleder Gunhild Tomter Alstad sier det nå blir viktig å analysere undersøkelsen nøye for å kunne sette inn gode tiltak:

- Vi har gjennomført undersøkelsen for å få vite hvordan det står til, og vi tar disse tallene på alvor. Nå skal vi finne gode tiltak som gir bedre arbeidsmiljø.

Gunhild Alstad.jpg

Dette gjør bispedømmet

I løpet av kort tid vil biskop og bispedømmeråd invitere til samling for kvinnelige prester for å følge opp undersøkelsen. Dette vil også bli fulgt opp i ulike lederfora og i møte med tillitsvalgte.

Nasjonalt vil Kirkerådet starte et opplæringsprogram om diskrimineringslovgivningen for å bevisstgjøre alle ledere sitt ansvar. Kirkens varslings- og avvikssystem skal forbedres. Kirkerådets møte i september vil behandle en sak om flere grep for å fremme likestilling, mangfold og inkludering i Den norske kirke på lengre sikt.

- Undersøkelsen har gitt oss en viktig påminnelse om at vi må øke bevisstheten om likestilling og likeverd i kirka sier biskop Solveig Fiske.

Undersøkelsen er gjort av Den norske kirke (Dnk), og omfatter kvinnelige kapellaner, institusjonsprester, sokneprester, prostiprester, proster og biskoper over hele landet. Kartleggingen er gjort som et ledd i å oppnå målsettingen om full likestilling blant ansatte i Dnk. Det er ikke tidligere gjort tilsvarende undersøkelse.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"