- Omfattende og meningsfullt

Thomas Tinglum og Iselin Vistekleiven fra Hamar bispedømme er valgt som representanter til Kirkerådet. Med det er de med på å styre Den norske kirke på nasjonalt nivå.

- Det er en ny utfordring. Jeg er ydmyk og glad for å ha fått denne muligheten, sier Iselin Vistekleiven fra Vågå. Hun er prosjektleder for regionrådet i Nord-Gudbrandsdal og tidligere ordfører i hjembygda. I 2019 ble hun valgt inn i Hamar bispedømmeråd fra nominasjonskomiteens liste. Hun er og med i menighetsrådet i Vågå.

Thomas Tinglum er studentprest ved høgskolen i Innlandet. Han er også valgt inn fra 2019 som prestenes representant i bispedømmerådet i Hamar, og skal nå representere alle landets prester i kirkas øverste styre. – Det er jo en stor ære og et stort ansvar, sier Tinglum og fortsetter, når en først har gått inn i det kirkepolitiske arbeidet kan en ikke vike unna de posisjonene som gir innflytelse og mulighet til å styre beslutninger i en best mulig retning. Samtidig går jeg inn i det med stor ydmykhet overfor den store organisasjonen jeg skal tjenestegjøre for, og for alle de andre som jobber lokalt, regionalt og sentralt med å skape, synliggjøre og tilgjengeliggjøre kirka.

Dette er Kirkerådet

Kirkerådet er det øverste organet av folkevalgte i kirka. Det øverste beslutningsorganet i Den norske kirke er Kirkemøtet. Kirkerådet følger opp sakene og iverksetter kirkepolitikk imellom kirkemøtene. Kirkerådets hovedoppgave er å være Kirkemøtets forberedende og iverksettende organ.

Les mer om Kirkerådet her

Saker som behandles i møtet 28. – 29. januar 2021

De to representantene fra Hamar bispedømme har så langt vært med på ett ordinært møte som foregikk digitalt.

- At det tas riktige og kloke beslutninger sentralt er viktig for livet ute i de tusen sokn, sier Thomas Tinglum. Han forteller at de behandler liturgisaker, jobber mye med regelsaker og reformer med dertil hørende utredninger og høringer.

Det jobbes med handlingsplaner og strategi, og Kirkerådet oppnevner også medlemmer i ulike andre råd, styrer og utvalg. Fra kirkerådet utgår kirkens arbeidsgiverutvalg (AGU). Det er til syvende og sist kirkerådet, ved AGU, som er øverste arbeidsgiver for landets prester, bispedømmerådsansatte og kirkerådsansatte.

- Jeg håper jeg kan bidra med min erfaring og kunnskap for å løse oppgavene vi har på en best mulig måte sammen med de andre i Kirkerådet, sier Iselin Vistekleiven.

Vi spør hva som er de viktige sakene akkurat nå, og hvorfor de er viktige for oss i Hamar bispedømme.

Thomas svarer: - Kirkerådet behandler mange ting som vil få betydning for oss i fremtiden. Det meste blir også behandlet i bispedømmeråd i form av høringer o.l. Av ting som kan nevnes nå er kanskje arbeidet med utvikling av det kirkelige demokratiet. I 2023 er det igjen kirkevalg, og før den tid skal nye regler for gjennomføring på plass. Det jobbes også med en plan for rekrutering til kirkelige stillinger som, sammen med en plan for frivillighet, er avgjørende for hvordan vår kirke ser ut i fremtiden. Det jobbes også med klimastrategi, med internasjonal solidaritet, og med kirkelig kulturarv.

- Likevel er det kanskje saken om hvordan kirken skal være organisert i fremtiden som blir viet mest interesse. Hvilke nivåer skal finnes mellom soknerådet og kirkemøtet? Hvor skal kirketilsatte være ansatt og hvilket nivå skal lede lokalkirken? På den ene siden er det kanskje underordnet. Det er viktigere hva kirken gjør enn hvor hovedkontoret ligger, men samtidig er vi mange som vet litt om problemene med for små enheter og ikke minst problemet med kontorer som ligger for langt unna.

Som representant for prestene ser jeg det som viktig å holde frem betydningen av teologisk og kirkefaglig kompetanse i ledelsen av kirken. Vi trenger folk med god ledelseskompetanse, men vi må ikke glemme at kirken er enn «annerledes» virksomhet.

Iselin er enig i at den kirkelige organiseringa er en viktig sak der en skal se på hvor kirkas oppgaver bør plasseres og hvordan oppgavene skal løses til det beste for menighetene. Hun minner også om at den nåværende kirkeloven oppheves 1. januar 2021 og blir erstattet av den nye trossamfunnsloven og av kirkeordningen for Den norske kirke.  – Dette er store tunge saker som vil få stor betydning for Hamar bispedømme fordi det handler om hvordan vi drifter kirka og hvilke spilleregler som skal være gjeldende framover, sier hun.

Hun fortsetter: - Kirka står i en situasjon hvor det å være tilgjengelig der folk er, stadig blir viktigere. Kirkas rolle som en samfunnsstemme i diskusjoner om urettferdighet og fellesskap er for meg viktig. Det er en del av mitt engasjement. Også må kirka klare å fornye seg i møte med samfunnsendringene som skjer. Vi gjør det i dag, men dette fokuset kan vi aldri legge bort.   

Når det gjelder utfordringer ser vi hvordan noen partier i norsk politikk ønsker å kutte i kirkas økonomi. Det er alvorlig, og jeg tror det henger sammen med at kirka må være tilgjengelig og oppleves relevant der folk bor. På den måten kan vi fortsette det livsviktige arbeidet vi gjør for enkeltmennesker, lokalsamfunn og for kommunene i Norge. 

Thomas skyter inn at det er kort veg fra folk som bor i bispedømmet fra egen menighet til kirkas øverste styre.

– Kirkedemokratiet fungerer og er i virksomhet. Ta oss i bruk og vær med å forme kirka, sier han.

Vi sender oppfordringen videre, og ønsker Hamar bispedømmes representanter lykke til!

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"