Spørsmål og svar - for deg som jobber i kirka

Mange ansatte i kirken er usikre på hvordan vi skal håndtere den situasjonen vi står i nå. Her legger vi inn spørsmål vi får, med svar. Sist oppdatert 15. april med smittevernveileder tilpasset ny situasjon.

Smittevernveilederen er oppdatert 15. april etter innskjerpinger for utsatte områder fra regjeringen

Under artikkelen, finner du i tillegg til veilederen, også et digitalt kurs i smittevern.

Gjennom denne lenken, holder du deg oppdatert på siste nytt fra Kirkerådet når det gjelder håndteringen av korona-smitten.

Vi forholder oss til myndighetene når det gjelder råd om smittevern og helse. Folkehelseinstituttet har oppdatert informasjon. Lenke finner du under teksten.

I dokumenter under, vil dere finne de siste utsendelsene med retningslinjer fra biskopen i Hamar. 

I Ressursbanken, vil du finne ressurser og gode tips til hvordan du kan være digital kirke. Her finner du også råd og vink om sosiale medier og annet.

KIRKELIGE HANDLINGER

Hva gjør vi med dåp og vielser?

Her henviser vi til smittevernveilederen, ettersom dette endrer seg fortløpende i tråd med den gjeldende smittesituasjonen.

Husk at det alltid er de strengeste reglene som gjelder.

Ta gjerne kontakt med lokal kommunelege om du er i tvil.

Trafikklysmodell for barne- og ungdomsarbeidet

Det er kommet flere tilbakemeldinger om at det er krevende å planlegge og gjennomføre barne- og ungdomsarbeidet med varierende smitteverntiltak. Det har også vært usikkerhet knyttet til endring av nivå i barnehager og skoler, og hva dette betyr for kirken. For å gjøre arbeidet mer forutsigbart, og i tråd med den lokale smittesituasjonen, knyttes det nå til trafikklysmodellen som gjelder i barnehager og skoler.

Det betyr at grønt, gult og rødt nivå i barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole vil få betydning for smitteverntiltak for tilsvarende aldersgruppe i det kirkelige barne- og ungdomsarbeidet.

Ta en kikke på veilederen for barnehager og skoler, og ta gjerne kontakt med lokal smittevernmyndighet om arbeidet.

KONFIRMANTARBEIDET

Du finner veileder for smittevern under dokumenter. Her finner du råd og tips, både når det gjelder rammer for undervisningen og tips til hva du kan gjøre nå når rammebetingelsene er endret.

Her er et ressursnotat fra Kirkerådet, for deg som jobber med konfirmanter.

KA har svart på de vanligste spørsmålene i denne artikkelen.

Kan vi overføre begravelser på sosiale medier, eller i opptak?

Det er godt tilbud om dere greier å løse det tekniske på en måte som er innafor det dere  har kapasitet til.

Erfaring fra prest i Hamar bispedømme: 

- Familien spurte om alt, og overførte hele seremonien selv på facetime til familiemedlemmer i karantene. - jeg la til rette og familie og kantor ordnet det tekniske. Mye greier som måtte være klart før start Koblet også opp lydoverføring ut, og alt gikk vel. Jeg lagde passende info og opplyste om dette som en del/ innflettet i inngangsordene slik at det ikke blir info, men en del av «det vi er samlet om» jeg sa omtrent noe slik: Vi som er her, sammen med de som gjerne skulle vært her og følger oss i tanken, evt på skjerm og med hjertet osv...

Kjøreregler:

 • Dette må være noe de pårørende etterspør. DE må bestemme.
 • Tydelig informasjon til de som eventuelt kommer, om at begravelsen blir overført.
 • Ikke vise ansikter på andre enn dem som er i aksjon.
 • Vi viser ikke bilder av barn uansett, for eksempel hvis de tar avskjed ved kista.
 • Pass på at ikke sendingen strømmes til steder der det samles mange folk.

Se forøvrig regler for strømming i lenke under artikkelen.

Vår kirke er så liten, at selv med tillatt antall personer tilstede vil folk måtte sitte tett. Hvordan gjør vi det da ved begravelser?

Kirkerommet må være så stort at det er mulig å opprettholde gjeldende sikkerhetsavstand. Hvis det ikke er mulig må antallet nedjusteres. Denne vurderingen gjøres lokalt. 

Går det an å kremere eller gravlegge den avdøde, for så å ta seremonien og jordpåkastelse når alt er tilbake til normalen?

Det er i utgangspunktet ikke mulig å utsette jordpåkastelse til etter kremasjon. Dersom det er et alternativ, er det mulig med en forenklet minneseremoni senere med tilpasset liturgi. Det vil komme retningslinjer for dette.

Vi har fått spørsmål om å låne ut kirka til begravelse der familien ønsker en ikke-religiøs begravelse. Hva gjør vi?

Biskopene har gjort et unntak fra reglene om bruk av kirker. De åpner nå for ikke-religiøse gravferdsseremonier og anbefaler kirkene lokalt å tilby utlån og utleie til dette

ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER

En musiker ønsker å holde konsert i en av kirkene våre. Hvem er ansvarlig for smittevern?

 • Det er avtaleforholdet mellom utleier og leietaker som vil avgjøre hvem som er ansvarlig arrangør i et slikt tilfelle. En privatperson kan neppe være ansvarlig arrangør i denne forstand, det må være en registrert organisasjon, virksomhet eller lignende. Så hvis en registrert forening leier kirkerommet og avholder en konsert, bør fellesrådet sørge for at avtalen er tydelig på at denne foreningen er ansvarlig arrangør og må følge forskriften til smittevernloven. Hvis dette ikke er tydelig avklart, så vil fellesrådet (soknet) kunne sitte igjen med ansvaret for det som skjer i kirka.

 

 • Ansvaret for smittevern kan ikke overføres til frivillige. Det er ansvarlig arrangør som er ansvarlig. Ved en gudstjeneste eller annet kirkelig arrangement, kan dog frivillige delta i gjennomføringen av smitteverntiltak, herunder også enkelt renhold av flater, tilvisning av plasser, registrering mv. Dette vil forutsette opplæring, tydelige retningslinjer og ledelse.

Hvorfor må VI ha det så streng, når ikke pol eller butikker må ha det?

Dette handler om politiske prioriteringer OG praktisk smittevern. Kirkelige arrangementer er omfatta av loven, under Forskrift om endring i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

Handelsvirksomhet er ikke omfatta av den. Det at noe er åpnet, medfører ikke at alt annet også skal være åpent. Det må vi akseptere, selv om det er noen paradokser.

Kan vi ha åpen kirke, så folk kan komme inn og tenne lys for eksempel?

Dette åpnes det for, under de retningslinjene som gjelder. Følg regler om renhold og smittevern. 

Se forøvrig mer om dette i veilderen.

Hvordan være kirke når alt er stengt?

Vi er fortsatt kirke, er et medmenneske i en vanskelig situasjon og et rom for den som trenger oss. Men hvordan? 

kirken.no finner dere oversikt over nasjonale direktesendinger. 

I ressursbanken vil dere kunne hente inspirasjon. 

Del og høst erfaringer fra kolleger i denne Facebook-gruppa

 

ORGANISASJON OG MØTER

Jeg har blitt bedt om å komme hjem til en familie der det er en syk person. Hva gjør jeg?

Du tar kontakt med prosten din for å få råd om hva du skal gjøre. I en lenke under vil du finne et kurs i smittevern, der er det også et kurs i bruk av smittevernutstyr. Begge kursene kan gjennomføres på nett.

KA har også utarbeidet en egen veileder for sjelesorg-samtaler.

Jeg prøver å koble meg inn på Teams, men kommer ikke inn?

Jeg bruker kirkepartner/kirkebakken:

Stå utenfor brannmuren, på det første skrivebordet når du åpner PCen din.

Logg deg på med koden til Kirkebakken, men gjør om til e-postadresse, slik: xx000@kirken.no. Legg inn koden din. 

I neste steg skal du få en kode på SMS. Pass på at du velger land, i rullegardina der dette blir spurt om.

Test gjerne med en kollega om du har kontakt.

Jeg bruker ikke kirkebakken/kirkepartner:

Ta kontakt med din lokale Teamskontakt. Her er en oversikt:

 • Jorun Vang 934 99 691 i styringsgruppa, Nord-Gudbrandsdal prosti
 • Magnus Jansvik 977 33 831 i styringsgruppa, Solør, Vinger og Odal prosti og Nord-Gudbrandsdal prosti
 • Gunn Anita Stamnes 924 94 942/979 91 307, Sør-Gudbrandsdal prosti
 • Stig Johnsbråten 97129711, Nord-Østerdal prosti
 • Geir Wiknes 971 31 441, Sør-Østerdal prosti
 • Åsta Austlid 920 91 293, Domprostiet
 • Stig Jørund Arnesen 489 98 870, Ringsaker prosti
 • Jostein Enger 975 01 273, Valdres prosti
 • Arild Kjeilen 996 47 857, Toten prosti
 • Anne-Hilde Wesenberg Helland 419 06 232, Hadeland og Land prosti

Det står også en del tips om Teams på Kirkebakken (følg Kirkerådet), og inne på Teams. Øverst i chatten når du står inne i Teamet ditt, finner du et ikon for åpne spørsmål. 

STRØMMING TIL NETT

Hvordan er det med rettigheter når vi strømmer direkte på facebook og nettsider?

Det ligger retningslinjer som Kirkerådet har utarbeidet i lenke under. Retningslinjene er tilpasset gudstjenester, men vil også gjelde annet strømmeinnhold.

Her er det du må huske på

Og her er Tonos egen guide: https://www.tono.no/tono-guiden-for-direktesending-av-musikk-pa-nett/

Vi har fått video på Facebook blokkert av Warner music, med beskjed om at det er brudd på rettigheter, men vi har ikke brukt noe som skal være bundet slik. Hva er feil?

Rettighetshaverne Warner music, bruker automatisk søkemotor for å finne ulovlig bruk av musikk. Da kan det være at musikk i innslaget ligner på noe som er rettighetsbelagt, uten at det er tilfelle. Veldig dumt, ettersom det tar tid å få behandlet klagen. 

Kan vi bruke bilder, bøker og sitater fritt?

Når vi benytter åndsverk andre har lagd, vil det oppstå en del spørsmål knyttet til rettigheter og bruk. For at noe skal være et åndsverk, må det i noen grad være uttrykk for en original og individuell skapende innsats. Det må være et litterært eller kunstnerisk verk av et eller annet slag. Både musikk, film, bilder, skulpturer, tekst, malerier etc. omfattes. 

Du kan lese mer om hvordan vi forholder oss til dette i kirken her. (lenke legges også inn under artikkelen.)

Tono gir fritak fra betaling for digitale gudstjenester fram til 1. juni 2021. Reglene finner du her

Skal du bruke musikk, må du sjekke TONO-regler. Gjelder det bruk av bilder eller kunst søker du BONO. Det må du gjøre SELV OM du har fått tillatelse fra forlag og kunstner.

ANSATTFORHOLD

Mange bedrifter permitterer ansatte. Risikerer jeg å stå uten jobb?

Kirkenes arbeidsgiverorganisasjon beroliger, og sier at permitteringer er lite aktuelt i Den norske kirke. KA oppfordrer heller arbeidsgivere å samarbeide med tillitsvalgte og arbeidstakere om alternative arbeidsoppgaver og andre løsninger før permitteringer vurderes.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"