Tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk

Hamar bispedømmeråd forvalter tilskudd til stillinger innenfor diakoni og kirkelig undervisning (kateket) i menighetene, samt tilskudd til kirkemusikk.

Tilskudd til diakon- og undervisningsstillinger 

Nye stillingshjemler vedtas av bispedømmerådet. Alle tilskudds-stillingene er underlagt kvalifikasjonskrav i gjeldende tjenesteordninger for diakon og kateket.  

For tildeling av midler er det fastsatt krav som innholdsmessig samsvarer med de tidligere reglene av 20. juni 1997 om statstilskudd til særskilte stillinger innen kirkelig undervisning og diakoni. 

Følgende vilkår gjelder for tildeling av disse midlene: 

Stillingene skal være organisert under kirkelig fellesråd og kan være heltids- eller deltidsstillinger. 

  • Stillingene skal være ordnet i samsvar med regler gitt av Kirkemøtet i medhold av Kirkeordning for Den norske kirke § 28 andre ledd bokstav c. 
  • Lønn- og arbeidsvilkår for stillingene skal være i samsvar med lov- og avtaleverk. 
  • Tilskuddet gis til delvis finansiering av stillingens personalkostnader. Hamar bispedømme forvalter tilskuddets størrelse innenfor rammen av de bevilgninger som er stilt til rådighet. 
  • Vilkåret for tilskudd er at fellesrådets egenfinansiering er stabil over tid.  Dersom egenfinansieringen faller bort eller reduseres, kan tilskuddet trekkes helt eller delvis tilbake. 
  • Fellesrådet skal hvert år avgi rapport til bispedømmerådet om bruk av tilskuddet – se rapportmal nederst. 
  • Rapporteres det et mindreforbruk av tilskuddsmidlene vil dette bli trukket i neste års tildeling. 

Tilskudd til kirkelig fellesråd for dekning av personalkostnader for stillinger innenfor diakon- og kirkelig undervisning er øremerket en definert stilling i en bestemt menighet. Tilskuddet vil ikke bli justert gjennom året, heller ikke i forhold til lønnsoppgjøret. Tilskuddet er basert på fjorårets tildeling og prisjustert med 2,68 % – se felles tildelingsbrev nedenfor.  

Fra 2021 vil Hamar bispedømmeråd utbetale tilskuddet i  én termin  (i motsetning til to i året tidligere år). Utbetalingene av tilskuddet  skjer fortløpende  etter hvert som regnskapsrapport for bruk av tilskuddet for foregående år er mottatt, kontrollert og godkjent. Utbetalingsdato noteres i oversikten over tildelinger pr tilskuddsmottakere 2021 

For 2020 har fellesrådene allerede rapport, ettersom den lå til grunn for utbetalingen i 2020. Det er derfor ikke nødvendig å sende rapport for 2020 en gang til, såfremt vi ikke tar kontakt særskilt. Fra og med neste år vil rutinen altså bli at rapport sendes inn påfølgende år.  

Tilskudd til kirkemusikk  

Hamar bispedømmeråd tildeler tilskudd til det kirkemusikalsk arbeid ved Hamar domkirke. Tildeling noteres nedenfor, og er underlagt de samme rapporteringskrav som diakon- og undervisnings-stillingene. 

Rapportering og frister 

Rapport for bruk av tilskudd til stillinger innen diakoni og undervisning skal leveres på eget rapportskjema – se skjema nederst på siden. 

Frist for innsending av regnskapsrapport er fortløpende og senest 15. mai. Regnskapsrapporten skal være datert og signert av kirkevergen, og sendes på e-post til Hamar bispedømme (hbdr@kirken.no), med kopi til jj222@kirken.no.  

Revisjonsberetningen for fellesrådet skal vedlegges regnskapsrapporten. (Revisjonsberetningen kan ettersendes om regnskapet ikke er ferdig revidert innen rapporteringsfristen 15.mai. Ikke vent med å sende inn regnskapet.) 

OBS: Det sendes ikke lenger ut beskjed om hver enkelt tildeling. Hvert fellesråd må følge med på oversikten på denne siden. 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"