Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Biskopen

En biskop har mange forskjellige oppgaver han skal utføre. Biskop Stein Reinertsen definerte ved tilsettelsen sin rolle slik: " Biskopen har et særlig ansvar for enheten i kirken. Jesus bad flere ganger om at «vi alle må være ett.

Biskopen har et lederansvar og tilsynsansvar med å ta vare på læren på grunnlag av Bibelen og bekjennelsen. Biskopen utnevnes av Kirken selv. Biskopens ansvar og myndighet fastsettes av Tjenesteordning for biskoper.

Biskopens mange forskjellige oppgaver:

 • Åndelig tilsyn med kirken i sitt bispedømme:

  • Ansvar for å ta vare på kirkens lære og bekjennelse, fremme enhet i kirken og rettlede og oppmuntre menighetene og de kirkelig ansatte

  • Gi råd og veiledning til prester og andre vigslede stillinger i kirken

  • Øverste leder av prestetjenesten i bispedømmet

 • Kirkens fremste talsmann overfor offentlighet, medier og presse i sitt bispedømme, sammen med lederen for bispedømmerådet

 • Gjennomføre visitaser (besøk) i menighetene. Her har han samtaler og møter med ansatte og frivillige i menigheten. Besøker skoler, barnehager og andre institusjoner i nærområdet og møter representanter fra kommunen

 • Faste møter med prester, diakoner, kateketer/undervisningsstillinger og kirkemusikere gjennom året.

 • Kontakt med ledere fra andre trossamfunn i inn- og utland, offentlige etater lokalt og nasjonalt, organisasjoner og utdanningsdirektørene fra alle tre fylkene.

 • Ordinasjon til prestetjeneste og vigsling av diakoner, kateketer og kantorer

 • Vigsling av nye kirker og kapell

 • Gi kallsbrev/tjenestebrev til kirkelige tilsatte

 • Godkjenner endringer og nytt inventar i kirkerommet

 • Godkjenner nye stolaer

 • Med på en rekke gudstjenester, samlinger, jubileer og andre arrangement rundt i bispedømmet

 • Medlem av bispedømmerådet og Kirkemøtet

 • Medlem av Den norske kirkes Lærenemnd

 • Medlem av Bispemøtet sammen med de andre elleve biskopene

 

 

Kontaktinformasjon for Agder og Telemark bispedømme

Besøksadresse:
Gyldenløvesgt 11
4611 Kristiansand

Postadresse:
Postboks 208
4662 Kristiansand

Fakturaadresse:
Den norske kirke
v/Agder og Telemark bispedømmeråd
Postboks 208, 4662 KRISTIANSAND

Bankkonto 2801.45.98164

Organisasjonsnummer 818 066 872

 

Ansvarlig redaktør: 
Bjarne Nordhagen (Fung. stiftsdirektør)

Telefon sentralbord:

Tlf: 38 10 51 20