Trenger din menighet økonomisk støtte til et prosjekt i 2020?

Nå er det tid for å søke om midler fra Opplysningsvesenets fond (OVF). Som har fått nytt navn: Nidaros såkornfond. Søknadsfristen er 1. desember 2019.

Nidaros såkornfond

Nidaros bispedømmeråd gjorde på sitt møte 29.10.2019 vedtak om å etablere Nidaros såkornfond. Fondet inngår i en samlet forvaltning når det gjelder utlysing og tildeling, og henter støttemidler fra:

  • Det årlige Ovf-tilskuddet 
  • Eventuelle (deler av) restmidler fra tilskudd til trosopplæring
  • Eventuelle (deler av) mindreforbruk fra bispedømmets driftsbudsjett

Generelt om bruken

Midler fra Nidaros såkornfond skal nyttes til kirkelige formål, med særlig vekt på tiltak i menighetene og felles kirkelige tiltak. Dette gjelder tiltak som helt eller delvis ikke lar seg løse innenfor de ordinære budsjetter.

  • Midlene skal støtte opp under Den norske kirkes visjon om å være en «bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke». Vi vil legge vinn på at bispedømmets verktøyverdier Vennlig, Viktig, Modig, Dyktig skal være førende ved tildeling av midlene.
  • Fordelingen skal ta hensyn til geografi, ulike formål og lokal ressurssituasjon. Samisk kirkeliv og rekruttering bør være et gjennomgående hensyn.
  • Den delen av støttemidlene som kommer fra trosopplæring er underlagt spesielle retningslinjer som gjelder prosjektstøtte til trosopplæring.
  • Prosjektene kan normalt ha en varighet på ett til tre år.
  • Prosjektene som søker støtte kan være konsentrert om enkelte arbeidsfelt, men det gis prioritet til tverrfaglige prosjekter og prosjekter som flere menigheter kan stå sammen om.
  • Lokale og regionale råd og grupper innen Den norske kirke kan søke (menighetsråd, fellesråd, bispedømmerådet, organisasjoner).

Søknader
Det etableres to årlige søknadsfrister: 1. desember (hovedutlysing) og 15. mai (særlig vektlegging av prosjekter for barn og unge).
Søkere bes bruke et utarbeidet søknadsskjema.
Fondet kan også tildele støtte til enkeltprosjekter ellers i året ved spesielle tilfeller.

Regnskap og rapportplikt
Søkere som mottar midler fra Nidaros såkornfond skal oversende regnskap og rapport om anvendelsen av midlene:
- Innen 1. mars året etter at midlene er mottatt for de som søkte 1. desember
- Innen 1. mai året etter at midlene er mottatt for de som søkte 15. mai

Regnskap og rapport skal oversendes selv om prosjektet ikke er avsluttet. Ved flerårige prosjekter skal det hvert år leveres inn regnskap og foreløpige rapporter om prosjektets fremdrift.
Den norske kirke og/eller revisor vil ha anledning til å føre kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene. Dersom et tiltak blir vesentlig forsinket eller forutsetningene for tildelingen endrer seg, kan tilskuddet bli avkortet eller trukket tilbake.

For året 2020 vil følgende arbeidsfelt prioriteres for støtte fra Nidaros såkornfond:
o Tiltak for barn/unge og ungdom
o Kirkemusikk og kultur
o Diakoni
o Trosopplæring og kursvirksomhet rettet mot voksne
o Dåp og dåpstilslutning

 

Velkommen til å søke!

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"