Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Foreslår å redusere antall stillinger og prosti i Nidaros.

Seks stillinger og to prosti kan bli fjernet i Nidaros. Nå er høringen avsluttet, og bispedømmerådet skal behandle forslaget.

Forslaget til innsparingstiltak kommer fra et bredt sammensatt arbeidsutvalg, og målet er å få driften av bispedømmet i balanse. Utvalget forutsetter at nedskjæringene blir gjennomført uten at noen blir oppsagt.

I følge utvalgets rapport, er det behov for å spare inn 6,5 millioner kroner i bispedømmet. På dette grunnlaget er det gjennomført en grundig ressursvurdering, basert på gitte kriterier.

Les ressursvurderingen - og vedlegget til rapporten - her.

Åpen prosess

Arbeidsgruppen foreslår å fjerne tre stillinger i Strinda, Heimdal og Byåsen prosti, én i Nidaros domprosti og to i Namdal prosti. Men høringsprosessen er åpen for andre innspill til hvor det er hensiktsmessig å redusere.

I tillegg foreslår arbeidsgruppen at antall prosti reduseres fra ti til åtte. Forslaget fra utvalget er at Strinda slås sammen med Heimdal og Byåsen og at Stjørdal og Sør-Innherad blir et felles prosti - men også her vil det legges vekt på tilbakemeldingene i høringsrunden.

Tydelig behov

- Vi ser et tydelig behov for innsparing. Over lengre tid har det vært et misforhold mellom de økonomiske rammer bispedømmet er tildelt og de utgifter som dagens drift innebærer. Samtidig må vi spare og effektivisere på en slik måte at vi i størst mulig grad skjermer prestetjenesten i menighetene, sier Gunn Karlsaune, stiftsdirektør i Nidaros bispedømme.

Hun understreker at høringsprosessen absolutt er åpen for andre innspill til hvordan innsparingene kan gjennomføres.

- Det ligger en grundig ressursvurdering i bunn her. Men vi vil veldig gjerne ha synspunkt på de kriteriene som utvalget har benyttet, eller om det er andre kriterier som burde vært vektlagt, sier Karlsaune.

- Også prostistrukturen, og hvorvidt det er andre grensejusteringer som kan gjennomføres, er det interessant å få tilbakemeldinger på, fortsetter hun.