Den norske kirke Sør-Hålogaland bispedømmekontor - avdeling for Kirkefag og avdeling for Personal- og administrasjon

Postadresse

Tolder Holmers vei 11, 8003 Bodø

Besøksadresse

Tolder Holmers vei 11, Bodø

Kontaktinformasjon

Telefon: 75 54 85 50

Personer

Lenker