Fagdag for psykisk helse. Om å lete fram humor og solskinnshjernen.

Nord Universitet i samarbeid med Nordlandssykehusene, Den norske kirke med flere er arrangør. Bodø onsdag 11. oktober 2017. Nord universitet. Rigmor Galtung, Gøran Raade-Anderssen og Mia Børjesson

Fra programmet:

Tur/retur knestående og tilbake

• Rigmor Galtung

Fra risikosone til frisksone. Om hvordan vi kan bygge psykisk helse hos barn og unge

• Mia Børjesson

Hvordan bygge en psykisk helsefremmende by?

Smart City Bodø

• Gøran Raade-Andersen

Mer info og påmeliding  i linken nedenfor.

Det vil bli lagt inn pauser med kaffe

Lunsj kan kjøpes i en av universitetets kantiner

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømmekontor
Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø

Faktura adresse:    Nb. husk faktura referanse : 300 og kost steds nr. og navn på bestiller.

EHF faktura: Obs! ny elektonisk adresse f.o.m. 01.01.2017 org nr.: 818066872

Send faktura på e-post som Pdf. fil: mb.12908@xledger.net  kun en faktura pr sending.

Pr post : Den norske kirke, Scanningsentralen Rjukan Næringspark, 3660  RJUKAN

 

 

Sentralbord:
75 54 85 50

Telefontid:
09.00-14.00


Bispedømmerådet:
shbdr@kirken.no

Biskopen:
shbiskop@kirken.no