Støtte til tiltak rettet mot mennesker med utviklingshemming.

Nord-norges Diakonistiftelse lyser ut midler med søknadsfrist 1.november.

UTLYSNING AV MIDLER

Nord-Norges Diakonistiftelse har i styremøte 12.06.2017 vedtatt å avsette inntil kr. 100.000,- for utbetaling i 2017 til tiltak/prosjekter rettet mot mennesker med utviklingshemming i Nord- og Sør-Hålogaland bispedømmer.

Nord-Norges Diakonistiftelse inviterer med dette menigheter og andre organisasjoner lokalisert i Nord- og Sør-Hålogaland bispedømmer til å søke på disse midlene.

Det kan søkes om støtte til

  • diakonalt arbeid rettet mot mennesker med utviklingshemming
  • trosopplæring rettet mot mennesker med utviklingshemming
  • opplevelser/turer for mennesker med utviklingshemming

Søknaden må inneholde følgende:

  • Beskrivelse av tiltaket/prosjektet
  • Ansvarlig for tiltaket/prosjektet
  • Budsjett
  • Tidsramme

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømmekontor
Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø

Faktura adresse:    Nb. husk faktura referanse : 300 og kost steds nr. og navn på bestiller.

EHF faktura: Obs! ny elektonisk adresse f.o.m. 01.01.2017 org nr.: 818066872

Send faktura på e-post som Pdf. fil: mb.12908@xledger.net  kun en faktura pr sending.

Pr post : Den norske kirke, Scanningsentralen Rjukan Næringspark, 3660  RJUKAN

 

 

Sentralbord:
75 54 85 50

Telefontid:
09.00-14.00


Bispedømmerådet:
shbdr@kirken.no

Biskopen:
shbiskop@kirken.no