Utjevningsmidler til trosopplæring

Fra og med 2014 etableres et tilskudd til utjevningsmidler for trosopplæring. Ordningen kan påregnes videreført i tilskuddet til bispedømmene de kommende årene. Vi håper dette kan komme til nytte i det viktige arbeidet med videreutvikling av trosopplæring lokalt i menighetene.

Kirkemøtet har vedtatt at tilskuddet til trosopplæring hovedsakelig beregnes ut fra antall døpte i menigheten og at modellen balanseres og kompletteres av en regional utjevning. Rammen på 315 millioner til Trosopplæringsreformen i 2014 gir 8 millioner i utjevningsmidler til fordeling fra bispedømmerådene som tilskudd til menigheter/fellesråd. Tilskuddet til utjevningsmidlene etableres altså fra 2014 og kan påregnes videreført i tilskuddet til bispedømmene de kommende årene. 

For Sør-Hålogaland bispedømme utgjør tilskuddet kr. 529 000. I tillegg kommer et ekstra tilskudd på grunn av det særskilte ansvaret for de samiske språkene til de tre nordligste bispedømmene. I Sør-Hålogaland har vi alle de tre samiske språkene representert, og bispedømmet har et særskilt ansvar for å ivareta det lule-samiske. Det ekstra tilskuddet øremerket ivaretakelse av samisk språk er på kr 400 000. 

Sør-Hålogaland bispedømme vil med dette oppfordre menighetene til å søke om midler til trosopplæringstiltak. Utjevningsmidlene fordeles av bispedømmerådene etter en helhetlig vurdering.

Følgende kriterier tas med i vurderingen av fordeling av tilskuddet:

  1. Justering av skjevheter som har oppstått i opptrappingsperioden på grunn av endringer i medlemstall/ soknegrenser osv.
  2. Kompensasjon for ressurskrevende geografi eller demografi.
  3. Økte ressurser for å ivareta konkrete oppgaver på vegne av flere sokn/ fellesråd.
  4. Bispedømmet kan velge å disponere noe av tilskuddet til tidsavgrensede behov som tildeles etter søknad. Dette kan gjelde kostnader i forbindelse med tilrettelegging, særskilte utfordringer, lokale utviklingstiltak og liknende.
  5. Kompetansehevende tiltak for trosopplæringsmedarbeider (både for ansatte og frivillige)

Alle menighetsråd og kirkelige fellesråd inviteres til å søke om midler fra disse utjevningsmidlene.

Søknadsfrist er 1. desember 2015.

Biskopen i Sør-Hålogaland oppfordrer alle menighetene/enhetene til kontinuerlig å videreutvikle sine lokale planer for trosopplæring. Søknaden om utjevningsmidler må derfor være forankret i den lokale trosopplæringsplanen, eller i en justert plan. 

Det er også muligheter til å søke om utjevningsmidler for menigheter som er i gjennomføringsfasen, og som arbeider med å utarbeide en lokal plan for trosopplæring. 

Søknad skal sendes på skjema som kan lastes ned fra denne siden. Dette kan gjerne sendes inn elektronisk via epost til bispedømmekontoret. Søknaden sendes inn via kirkelig fellesråd, og med kopi til prosten. 

Søknaden må begrunnes, og det må legges ved et budsjett for hvordan utjevningsmidlene vil bli brukt, og med et regnskap for fjorårets tildeling av midler til trosopplæring. 

For 2015 vil Sør-Hålogaland bispedømme særlig oppfordre menigheter og fellesråd til å søke

  1. på tiltak i ungdomsfasen 15-18 år.
  2. om midler til kompetanseheving for sine medarbeidere som arbeider med trosopplæring, dette gjelder både for ansatte og frivillige.
  3. om tilskudd til tiltak for å ivareta og utvikle samisk trosopplæring.
  4. på tiltak som er med på å utvikle samarbeid mellom to eller flere menigheter.

Det er flere aktører som tilbyr ulike former for etter og videreutdanning innen trosopplæring.

Se lenker under. 

Vi håper mange av menighetene vil bruke anledningen til å søke om utjevningsmidler, og gjennom dette få muligheten til å gjennomføre og videreutvikle sine lokale planer for trosopplæring.

For mer info og eventuelle spørsmål om disse utjevningsmidlene, ta gjerne kontakt med

Rådgiver for trosopplæring, Torkel Irgens.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømmekontor
Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø

Faktura adresse:   

Den norske kirke v/Sør-Hålogaland bispedømmeråd
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo
Org nr: 818 066 872
Ref: (navn)

Nb. husk faktura referanse : 300 og kost steds nr. og navn på bestiller.

EHF faktura: Obs! ny elektonisk adresse f.o.m. 01.01.2017 org nr.: 818066872

Send faktura på e-post som Pdf. fil: mb.12908@xledger.net  kun en faktura pr sending.

 

 

Sentralbord:
75 54 85 50

Telefontid:
09.00-14.00


Bispedømmerådet:
shbdr@kirken.no

Biskopen:
shbiskop@kirken.no

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"