Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Sør-Hålogaland bispedømmeråd og Likestillings- og diskrimineringsnemndas uttalelse

Sør-Hålogaland bispedømmeråd erkjenner at det er gjort feil i behandlingen av denne saken og beklager de belastningene saken har påført Hilde Fylling.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda har nylig uttalt at Sør-Hålogaland bispedømmeråd handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn overfor Hilde Fylling. Som leder i bispedømmerådet har jeg uttalt at vi tar uttalelsen til etterretning.

Det kan reises spørsmål om hva det innebærer å ta noe «til etterretning», og jeg ser at uttrykket kan tolkes som at Sør-Hålogaland bispedømmeråd ikke bryr seg om konklusjonen. Jeg ønsker derfor å komme med en utdyping av hva jeg og rådet legger i dette.

Jeg kan naturlig nok ikke gå inn på hvilke vurderinger som ble gjort i den konkrete ansettelsessaken. Generelt kan jeg si at det er mange forhold som kan vektlegges i en ansettelsessak, og det er rom for ulike vurderinger. Et tema er også hvordan personalreglementets bestemmelse om at «behovet for representasjon av begge kjønn i prestekollegiet skal vektlegges» skal forstås i en konkret situasjon. 

Sør-Hålogaland bispedømmeråd erkjenner at det er gjort feil i behandlingen av denne saken, blant annet i vurderinger av personalreglementet. Presteansettelser følger kompliserte prosedyrer, og involverer flere instanser. Det fulle og hele ansvaret ligger likevel hos bispedømmerådet. Vi har nå satt i verk tiltak for å styrke kompetansen hos de personer og organer som er involvert i ansettelsesprosessene.

Sør-Hålogaland bispedømmeråd beklager de belastningene saken har påført Hilde Fylling og også presten som ble ansatt i den aktuelle stillingen. Å ta nemndas uttalelse «til etterretning» innebærer også at Sør-Hålogaland bispedømmeråd tar konsekvensen ved å følge opp spørsmålet om økonomisk kompensasjon til Hilde Fylling for den belastning saken har påført henne. Dette er en naturlig følge av Likestillings- og diskrimineringsnemndas uttalelse, men det ville vært særdeles uryddig om jeg skulle kommentere denne prosessen offentlig.

For meg personlig er det også trist at Sør-Hålogaland bispedømmeråd får en uttalelse mot seg fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda. I løpet av mine 12 år som leder av bispedømmerådet har både jeg, rådet og biskopene vært forkjempere for likestilling i kirka, både mellom kvinner og menn, nå sist for homofiles rett til å gifte seg i kirka. Jeg er stolt av å lede vårt mest likestilte bispedømme – og at over halvparten av de dyktige prostene vi har ansatt, er kvinner.

Jeg beklager derfor at Sør-Hålogaland bispedømmeråd har gjort feil i behandlingen av ansettelsessaken som førte til brudd på likestillings- og diskrimineringsloven. Det tar jeg til etterretning ved å ta ansvar for at framtidige prosesser skal være ryddige og ved å fortsette kampen for at ingen skal oppleve å bli diskriminert i kirka i Sør-Hålogaland.

Marit Hermstad

Leder i Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømmekontor
Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø

Faktura adresse:    Nb. husk faktura referanse : 300 og kost steds nr. og navn på bestiller.

EHF faktura: Obs! ny elektonisk adresse f.o.m. 01.01.2017 org nr.: 818066872

Send faktura på e-post som Pdf. fil: mb.12908@xledger.net  kun en faktura pr sending.

Pr post : Den norske kirke, Scanningsentralen Rjukan Næringspark, 3660  RJUKAN

 

 

Sentralbord:
75 54 85 50

Telefontid:
09.00-14.00


Bispedømmerådet:
shbdr@kirken.no

Biskopen:
shbiskop@kirken.no