Sør-Hålogaland bispedømmeråd og Likestillings- og diskrimineringsnemndas uttalelse

Sør-Hålogaland bispedømmeråd erkjenner at det er gjort feil i behandlingen av denne saken og beklager de belastningene saken har påført Hilde Fylling.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda har nylig uttalt at Sør-Hålogaland bispedømmeråd handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn overfor Hilde Fylling. Som leder i bispedømmerådet har jeg uttalt at vi tar uttalelsen til etterretning.

Det kan reises spørsmål om hva det innebærer å ta noe «til etterretning», og jeg ser at uttrykket kan tolkes som at Sør-Hålogaland bispedømmeråd ikke bryr seg om konklusjonen. Jeg ønsker derfor å komme med en utdyping av hva jeg og rådet legger i dette.

Jeg kan naturlig nok ikke gå inn på hvilke vurderinger som ble gjort i den konkrete ansettelsessaken. Generelt kan jeg si at det er mange forhold som kan vektlegges i en ansettelsessak, og det er rom for ulike vurderinger. Et tema er også hvordan personalreglementets bestemmelse om at «behovet for representasjon av begge kjønn i prestekollegiet skal vektlegges» skal forstås i en konkret situasjon. 

Sør-Hålogaland bispedømmeråd erkjenner at det er gjort feil i behandlingen av denne saken, blant annet i vurderinger av personalreglementet. Presteansettelser følger kompliserte prosedyrer, og involverer flere instanser. Det fulle og hele ansvaret ligger likevel hos bispedømmerådet. Vi har nå satt i verk tiltak for å styrke kompetansen hos de personer og organer som er involvert i ansettelsesprosessene.

Sør-Hålogaland bispedømmeråd beklager de belastningene saken har påført Hilde Fylling og også presten som ble ansatt i den aktuelle stillingen. Å ta nemndas uttalelse «til etterretning» innebærer også at Sør-Hålogaland bispedømmeråd tar konsekvensen ved å følge opp spørsmålet om økonomisk kompensasjon til Hilde Fylling for den belastning saken har påført henne. Dette er en naturlig følge av Likestillings- og diskrimineringsnemndas uttalelse, men det ville vært særdeles uryddig om jeg skulle kommentere denne prosessen offentlig.

For meg personlig er det også trist at Sør-Hålogaland bispedømmeråd får en uttalelse mot seg fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda. I løpet av mine 12 år som leder av bispedømmerådet har både jeg, rådet og biskopene vært forkjempere for likestilling i kirka, både mellom kvinner og menn, nå sist for homofiles rett til å gifte seg i kirka. Jeg er stolt av å lede vårt mest likestilte bispedømme – og at over halvparten av de dyktige prostene vi har ansatt, er kvinner.

Jeg beklager derfor at Sør-Hålogaland bispedømmeråd har gjort feil i behandlingen av ansettelsessaken som førte til brudd på likestillings- og diskrimineringsloven. Det tar jeg til etterretning ved å ta ansvar for at framtidige prosesser skal være ryddige og ved å fortsette kampen for at ingen skal oppleve å bli diskriminert i kirka i Sør-Hålogaland.

Marit Hermstad

Leder i Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømmekontor
Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø

Faktura adresse:    Nb. husk faktura referanse : 300 og kost steds nr. og navn på bestiller.

EHF faktura: Obs! ny elektonisk adresse f.o.m. 01.01.2017 org nr.: 818066872

Send faktura på e-post som Pdf. fil: mb.12908@xledger.net  kun en faktura pr sending.

Pr post : Den norske kirke, Scanningsentralen Rjukan Næringspark, 3660  RJUKAN

 

 

Sentralbord:
75 54 85 50

Telefontid:
09.00-14.00


Bispedømmerådet:
shbdr@kirken.no

Biskopen:
shbiskop@kirken.no

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"