Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Uttalelse om flyktninger og asylsøkere

Til prestene i Sør Hålogaland, menighetsrådene i Sør Hålogaland, kirkevergene i Sør Hålogaland, Kirkerådet og  Mellomkirkelig råd for Den norske kirke.

Uttalelse vedrørende  «Ureturnerbare asylsøkere» som ikke har fått innvilget opphold og Mindreårige asylsøkeres rettsvern når de når myndighetsalder.

Biskopen og prostene i Sør-Hålogaland bispedømme var samlet til prostemøte 30. -31. mai, og gjennomgikk der våre menigheters engasjement for flyktninger. Vi er glade for det store engasjement i vår kirke for å inkludere asylsøkere og flyktninger i våre lokalmiljøer.

Møtet med flyktninger og asylsøkere berører sentrale deler av kirkens tro. Kirken kalles til gjestfrihet og til praktisk arbeid for å bedre flyktningenes livsvilkår. For den kristne kirke er ikke spørsmålet om hvordan vi forholder oss til mennesker på flukt et valgfritt tilleggsspørsmål. Kirkens engasjement for asylsøkeres rettigheter er dypt forankret i vår kristne tro. Det handler om menneskeverd og likeverd, som er umistelige verdier i samfunnet vårt. 

På denne bakgrunnen vil vi gi full støtte og oppmuntring til alle våre menigheter til å spesielt arbeide for menneskeverdige og gode forhold for to sårbare grupper:

1. Asylsøkere som har fått avslag på sin søknad, men som ikke kan sendes tilbake til eget land (Såkalt «ureturnerbare asylsøkere») står uten grunnleggende rettigheter i vårt land. Dette fører til vonde og nedverdigende livssituasjoner med tap av verdighet, livsmening og håp for framtida. Vi vil oppfordre alle menigheter og kirkelige medarbeidere til en diakonal innsats for å bidra til at mennesker i denne vanskelige livssituasjonen kan få et verdig og meningsfullt liv med mulighet til arbeid, rett til helsehjelp, mulighet for bolig og språkopplæring, sosialt og åndelig fellesskap. Samarbeid med andre frivillige organisasjoner som Norsk folkehjelp og Røde kors kan styrke dette arbeidet.

 2. Enslige mindreårige asylsøkere er også i en spesielt sårbar livssituasjon. Det er dessverre et faktum av mange av disse på nytt blir interne flyktninger i vårt land og i Europa, når de nærmer seg myndighetsalderen. De vet selv at de risikerer å bli sendt ut av landet når de er fylt 18 år. Dette skaper frykt og usikkerhet. Unge mennesker trenger trygge rammer om sitt liv med mulighet til utdanning og framtidshåp. En rotløs tilværelse i en avgjørende periode av livet kan føre til store sosiale og mentale vanskeligheter for den enkelte og negative følger for våre lokalsamfunn og fellesskap. Vi oppfordrer menigheter og kirkelige ansatte til å engasjere seg for å ta vare på mindreårige asylsøkere i sårbare livssituasjoner. Dette kan gjøres ved å melde seg som verger, inkludere i eksisterende fellesskap, og engasjere seg i debatten om situasjonen til disse unge menneskene.

 

Bodø, 20. juni 2017 

 

Biskopen i Sør Hålogaland, Ann-Helen F Jusnes

 

Prost i Sør Helgeland Sigridur Gudmarsdottir

Prost i Nord Helgeland Olav Rune Ertzeid

Prost i Indre Helgeland Karianne Egeberg Gullfjell

Prost i Salten Gunnar Bråthen

Prost i Ofoten Marta Botne

Prost i Vesterålen Jan Otto Fredwall

Prost i Lofoten Kristine Sandmæl

Domprost i Bodø Elin Vangen

 

 

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømmekontor
Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø

Faktura adresse:    Nb. husk faktura referanse : 300 og kost steds nr. og navn på bestiller.

EHF faktura: Obs! ny elektonisk adresse f.o.m. 01.01.2017 org nr.: 818066872

Send faktura på e-post som Pdf. fil: mb.12908@xledger.net  kun en faktura pr sending.

Pr post : Den norske kirke, Scanningsentralen Rjukan Næringspark, 3660  RJUKAN

 

 

Sentralbord:
75 54 85 50

Telefontid:
09.00-14.00


Bispedømmerådet:
shbdr@kirken.no

Biskopen:
shbiskop@kirken.no