Høring om ny kirkelig organisering

Høringsprosessen om ny organisering av Den norske kirke er i full gang. Her finner du ressurser og foredraget fra prostisamlingene. Høringsfrist for kirkelige instanser er 1. desember 2021.

Kirkerådet har sendt utredningen «Samhandling i en selvstendig folkekirke - ny kirkelig organisering» ut på høring. Stavanger bispedømmeråd er høringsinstans, og skal avgi høringsuttalelse.

> Se foredraget som ble holdt på informasjonsmøtene i september. 

> Se filmen som forklarer høringen.

Dette er saken:

Siden 2005 har Kirkemøtet i Den norske kirke hatt som mål å samle arbeidsgiveransvaret for alle som jobber lokalt i kirken. I mars 2021 leverte Müller-Nilssen-utvalet sin utredning om hvordan dette kan se ut med en organisering på prostinivå. En organisering på dette nivået er ikke blitt behandlet tidligere, og derfor ba Kirkerådet om en utredning av dette nivået.

De som blir berørt bør høres

Medlemmene i bispedømmerådet er delegater til Kirkemøtet. Målet er at Kirkemøtet 2022 skal kunne fatte et prinsippvedtak om fremtidig kirkelig organisering, før et endelig detaljvedtak fattes på Kirkemøtet i 2023.

Høringen er rettet til menighetsråd, kirkelige fellesråd, KA, arbeidstakerorganisasjoner på KA-området, utdannings- og forskningsinstitusjoner, blant annet. Det er Kirkemøtet som beslutter kirkens organisering, og de som blir berørt bør høres i saken. Kirkerådet mener derfor at de fleste spørsmål og problemstillinger som utredningen reiser, først og fremst bør forelegges de kirkelige virksomhetene som blir berørt i denne saken.

Utvalgets rapport inneholder imidlertid enkelte sentrale spørsmål som berører relasjonen til aktører utenfor det kirkelige området, og i særlig grad kommunene. Kirkerådet vil derfor sende disse eksterne aktørene et eget høringsbrev

Hvorfor en ny kirkelig organisering?

Den norske kirke kan for mange oppleves som en kompleks organisasjon med mange organer, stillingskategorier, ansatte og folkevalgte. Til sammen utgjør dette en komplisert organisasjonsstruktur.

I dag har kirkens medarbeidere som arbeider side ved side i menighetene lokalt forskjellige arbeidsgivere. De fleste har kirkelig fellesråd på kommunenivå som arbeidsgiver, mens prestene er ansatt på nasjonalt nivå, med mesteparten av arbeidsgivermyndigheten delegert til biskop og bispedømmeråd.

Kjernen i denne saken handler om hvordan kirken kan organisere den lokale virksomheten slik at ressursene kan brukes best mulig og at ressurser kan frigjøres til å møte mennesker lokalt, dele evangeliet og være en relevant samfunnsaktør i bygd og by.

Denne saken har derfor ikke en ny organisering som målsetning, men handler om hvordan organiseringen kan bidra til best mulig utvikling av folkekirken i hele Norge. 

Slik blir høringsprosessen i Stavanger bispedømme

Frist for høringen blir 1. desember 2021 for de kirkelige virksomhetene. Stavanger bispedømmeråd vil behandle høringssaken i bispedømmerådsmøtene 24. august, 21. september og 4. november, i tillegg til i møtet 1. juni der saken ble førstegangsbehandlet.

I bispedømmerådsmøtet 24. august inviteres ansattgrupper og organer som berøres av de foreslåtte endringene til å presentere synspunkter og gi innspill til bispedømmerådet. 

I bispedømmerådsmøtet 21. september skal bispedømmerådet møte de ni prostene i Stavanger bispedømme.

I bispedømmerådsmøtet 4. november vil bispedømmerådets høringsuttalelse bli vedtatt.

Informasjonsmøter i alle prostiene

Det er tradisjon for at det ved større endringsprosesser i Den norske kirke arrangeres
informasjonsmøter for de kirkelige organene i bispedømmet. Det ble avholdt ni
prostivise informasjonsmøter i de tre første ukene i september måned, der alle menighetsråd var invitert. 

Reportasje fra informasjonsmøtet i Haugesund: – Vi er her for å lære

Hvordan kan jeg bidra inn?

Sette deg inn i saken og les lenkene og dokumentene du finner nederst på denne siden.

Meld synspunkter inn til menighetsrådet ditt eller lederen din, eller svar som privatperson på høringen.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Privatpersoner, organisasjoner og andre som ønsker å avgi uttalelse kan benytte dette elektroniske svarskjemaet. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlegloven og vil bli publisert på kirken.no. 

Her finner du høringsbrevet og høringsnotatet til både kirkelige og offentlige instanser.

Her finner du hovedsiden for ny kirkelig organisering, med bred presentasjon av Müller-Nilssen-utvalgets rapport.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"