Ny kirkelig organisering

Ny organisering av Den norske kirke

Kirkemøtet 2022: Samlet og samordnet ledelse

26. september 2022 var Kirkemøtet samlet i Trondheim. De gjorde vedtak i saken om ny kirkelig organisering. Det ble vedtatt en rekke modelluavhengige elementer, for eksempel at tilsetting skal skje i partssammensatt utvalg og at biskopens tilsyn skal styrkes. 

Les mer om vedtaket i denne artikkelen

Denne siden vil bli oppdatert i løpet av høsten 2022. Her vil du finne informasjon og ressurser knyttet til vedtaket som er gjort og veien videre. 

 

Müller-Nilssen-utvalgets rapport

Müller-Nilssen-utvalget jobbet på oppdrag fra Kirkerådet for å utrede en ny organisering av Den norske kirke. Rapporten ble levert 31. mars 2021, og kan lastes ned her.

Müller-Nilssen-utvalget var hovedutvalget i prosjekt kirkelig organisering, i tillegg til fire arbeidsgrupper. Hovedutvalgets rapport gir et grunnlag for videre arbeid med ny kirkelig organisering. 

Kirkerådet behandlet rapporten i mai og juni 2021. Rapporten var på høring høsten 2021.