Pilegrim - i eigne landskap og eige liv

Å vere menneske er å vere på vandring gjennom livet, fra fødsel til død. Mange har erfart at pilegrimsvandringar og pilegrimsreiser kan vere ein hjelp til livstolkning og livsmeistring.

Det å gå kan gje gode tankar. Møtene med andre kan gje fine samtalar. Det å vere underveis med lite bagasje fra stad til stad mot eit mål, innbyr til refleksjon og kan gjera at me ser livene våre i eit større perspektiv.

Pilegrimsinteressa veks i vår tid. Stavanger bispedømme har pilegrimsarbeid som eit satsingsområde. Les meir om kva som skjer ved å følge lenkene under. 

Kontaktinformasjon for Stavanger bispedømme

Stavanger bispedømme

Lagårdsveien 44

4010 Stavanger

Telefonnummer: 51 84 62 70

Epost: stavanger.bdr@kirken.no

Åpningstider: 08.30-15.00