DAGSRETREAT på Institutt for sjelesorg

SENK SKULDRENE - LØFT BLIKKET

Modum menighet inviterer til:

DAGSRETREAT på Villa Sana, Modum Bad

Lørdag 14. okt 2017 kl. 10.30 – 16.30 

Arrangementet 14/10-17 er dessverre blitt avlyst. 
Men vi prøver igjen til våren!

Iblant trenger vi avstand fra hverdagens mangeinntrykk, for å søke dypere. Retreat er det engelske ordet for å trekke seg tilbake. På en dagsretreat lever vi i en enkel rytme med tidebønner og stillhet.

Jesus sa til sine disipler:

«Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!» (Markus 6, 31)

Dagsretreaten ledes av Leif Gunnar Engedal.

Påmelding innen fredag 29. september til:

Modum kirkekontor tlf. 32 78 32 30/ Kirsti Hole tlf. 95147345
e-post: kirsti@modumkirke.no

Pris  kr. 250- inkludert middag.  Betales kontant ved frammøte.

Ta med Bibel.

Kontaktinformasjon for Modum menighet

Besøksadresse:
Åmot kirke
Kapellveien 1
3340 Åmot

Telefon: 32 78 32 30 
Telefon- og besøkstid: 
Man-fre 9-14

E-post:
kirkekontor@modumkirke.no

Vipps: Søk opp Modum Sokn eller 123702