Sorggrupper/Delegrupper

Frivillighetssentralen og Kirkekontoret samarbeider om å invitere til sorggrupper/delegrupper for personer som er rammet av sorg. Erfaringen er at det er godt å snakke om det som er vondt!

Vi kan tilby oppstart av grupper for personer som har opplevd:

- å miste ektefelle / samboer
- å miste barn
- å miste foreldre (gruppe for voksne)
- selvmord i nærmeste familie  
- samlivsbrudd (sorgen det ikke sendes blomster til)
- å være incest-utsatt
- å være pårørende til demente

Flere opplysninger kan fås ved å ta kontakt med Kirkekontoret, ved d
iakon Kirsti Hole, tlf. 32 78 32 30 k - 951 47 345 m

Kontaktinformasjon for Modum menighet

Besøksadresse:
Åmot kirke
Kapellveien 1
3340 Åmot

Telefon: 32 78 32 30 
Telefon- og besøkstid: 
Man-fre 9-14

E-post:
kirkekontor@modumkirke.no

Vipps: Søk opp Modum Sokn eller 123702