Vanskelig for å snakke ansikt til ansikt?

Har du spørsmål som du ikke tørr å stille? Er det noe du vil snakke om, men ikke klarer å se noen i øynene? Kanskje det er lettere å skrive ned dine spørsmål og tanker?

Det er også mulig å ha kontakt med diakonen eller andre i Kirkestaben 
pr e-post. Avsenderen kan være anonym hvis det er ønskelig. Har du tanker og problemer du sliter med, så benytt deg gjerne av muligheten. Send en mail til:
kirsti.hole@modumkirke.no

Andre tilbud som en kan benytte seg av er nettprestene. Nettkirken har flere prester som kan stille opp på mail og chat. For mer informasjon kan du lese mer om nettprestene på linken under.

Kontaktinformasjon for Modum menighet

Besøksadresse:
Åmot kirke
Kapellveien 1
3340 Åmot

Telefon: 32 78 32 30 
Telefon- og besøkstid: 
Man-fre 9-14

E-post:
kirkekontor@modumkirke.no

Vipps: Søk opp Modum Sokn eller 123702