Nykirke kirke

Nåværende Nykirke kirke er en tømmerkirke, bygget på en gammel kirketomt der det har stått kirker siden 1300-tallet.

Besøksadresse:
Nykirkeveien 14, 3340 Åmot
Kirken ligger ca 3,5 km fra Åmot sentrum.


Veibeskrivelse:
Fra Åmot sentrum, følg skilt mot Blaafarveværket og Sigdal (Lilleåsgata) ned korketrekkeren, bro over elven, og videre ca 300 m. Ta så til venstre  over bro (Refsalveien) og følg Refsalveien ca 2,3 km. Kirken ligger på høyre hånd. Se kart.

Historikk:
Omkring år 1300 ble Modums Nye Kirke reist på gården Buskerud, som da var bispegods. Dette var en liten stavkirke. På 1600-tallet ble den erstattet av en tømmerkirke. Den nåværende Nykirke ble bygget i 1847, en tømmerkirke tegnet i nygotisk stil av arkitekt Grosch. Altertavle, prekestol og døpefont fra ca 1720. Glassmaleri i koret ved Emanuel Vigeland fra 1947. Fargerestaurering av barokkinventar i 1972 ved Hans Wold. Skipsmodell ved Anker Berntsen fra 1971. Orgel fra O.Hammarberg i 1984. Kirkegården har gamle graver fra bl.a Blaafarveværket og Buskerud gård.

Adkomstmuligheter for rullestolbrukere.
Kirken har ca 350 sitteplasser, hvorav 50 på galleri.

(Tekst + foto av kirken innvendig: Modum menighet)

1800-tallet

Gjennom 1800-tallet ble både kirkelige strukturer, administrasjon og de tekniske forutsetninger for kirkebyggene endret. Århudret startet med en forsiktig kirkebygging, preget av klassisistiske forbilder, og ble avsluttet med den høyeste kirkebyggaktiviteten siden middelalderen, inspirert særlig av gotikkens katedraler.

Bedre produksjons- og håndverksteknikker gjorde at kirkebyggene fikk en lettere form og ble rikere detaljert. Fortsatt var det lafteteknikken som dominerte, men tømmeret ble mer bearbeidet, og kirkene fikk ofte panel både utvendig og innvendig. Av kirker som fortsatt står fra perioden, er nærmere 40 % langkirker, mens åttekantkirker og korskirker utgjør om lag 30 % hver.

Fram til 1850 var det få endringer i soknestrukturen, og de fleste nye kirker ble derfor bygd som erstatning for eldre. Oppgangstider og fortsatt befolkningsvekst omkring midten av 1800-tallet forsterket et allerede kraftig etterslep i kirkebyggingen. Selv mange av 1600- og 1700-tallets kirker var nå blitt for små. En ny kirkelov i 1851 krevde at kirkene skulle romme 3/10 av menigheten. Dette, sammen med opprettelsen av nye sokn, førte til den en eksplosjonsartet byggaktivitet. I siste halvdel av 1800-tallet ble det bygd 623 nye kirker og revet 390 gamle.

For å løse denne formidable oppgaven, ble noen av landets fremste arkitekter, som Linstow, Nebelong, Grosch, Nordan og Schirmer, engasjert som statlige rådgivere. Kirkedepartementet ga ut samlinger med mønstertegninger som de lokale kirkebyggerne kunne bruke eller tilpasse etter behov. På den måten bidro kirkebyggingen til å spre internasjonale arkitektoniske impulser. Den gotiske stil ble valgt som det udiskutable, sakrale forbilde, men man hentet ofte detaljelementer fra tidens populære trestil, sveitserstilen. Slik ble den nygotiske, hvite trekirken på landet selve prototypen på en norsk kirke.

(Tekst + foto av kirken utvendig: Kirkesok.no)

 


 

 

 

Kontaktinformasjon for Modum menighet

Besøksadresse:
Åmot kirke
Kapellveien 1
3340 Åmot

Telefon: 32 78 32 30 
Telefon- og besøkstid: 
Kl. 9-14   (Man-fre)
Kl. 10-14 (I skolens ferier)

E-post:
kirkekontor@modumkirke.no
Vipps:
Vippsnummer 123702
eller søk opp Modum Sokn

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"