Opplevelseskort

Modum kommune har tilbud om opplevelseskort til barn som trenger det.

Med opplevelseskortet kan barn som trenger det få delta i en valgt aktivitet/forening kostnadsfritt. Foreldre/foresatte kan kontakte kommunen for å få kortet. Se link nedenfor. 

Modum menighet tilbyr disse aktivitetene:

- Åmot barnegospel (4 år – 7. kl.)

- Heggen gospel (13-19 år)

- Modum Soul Children (4. kl. – 7. kl.)

- KRIK (Kristen idrettskontakt – 13 år og eldre)

- Ledertrening for ungdom (10 kl. og eldre)

- Søndagsskole (fra ca. 3 -12 år)

- Knøttesang (1-4 år)

- Babysangkurs (0-1 år)

- Familiespeiding

For mer informasjon om aktivitetene: kirken.no/modum – tlf.: 32 78 32 30. Fortell at du har mottatt Opplevelseskortet

Kontaktinformasjon for Modum menighet

Besøksadresse:
Åmot kirke
Kapellveien 1
3340 Åmot

Telefon: 32 78 32 30 
Telefon- og besøkstid: 
Man-fre 9-14

E-post:
kirkekontor@modumkirke.no

Vipps: Søk opp Modum Sokn eller 123702