Hyggestund i Åmot kirke

Velkommen til et trivelig samvær en tirsdag i måneden i Åmot kirke!

Oppstart høst 2017: Mandag 18. september.

Hva: Variert program, sang, kaffe og litt å bite i.
Tid: Tredje mandag i måneden kl. 11.00 - 13.00.
Sted: Åmot kirke
Kontakt: Rine Brekke, tlf. 32 78 32 30

Kontaktinformasjon for Modum menighet

Besøksadresse:
Åmot kirke
Kapellveien 1
3340 Åmot

Telefon: 32 78 32 30 
Telefon- og besøkstid: 
Man-fre 9-14

E-post:
kirkekontor@modumkirke.no

Vipps: Søk opp Modum Sokn eller 123702