Gudstjenesteliv

Velkommen til Gudstjeneste!

Menighetene i Sel vil utvikle et rikt og variert gudstjenesteliv i møte med menneskers virkelighet. I våre gudstjenester ønsker vi å arbeide for raushet, involvering og stedegenhet.

Hovedmål:

Vi vil at gudstjenester og kirkelige handlinger skal gi tro, håp og fellesskap ved å:

  • Gi mennesker tilhørighet og hjelp til kristen livstolkning
  • Styrke gudstjenestenes oppslutning, lokale forankring og kulturelle mangfold
  • Videreutvikle pilegrimstradisjonene