Ås kirkelige fellesråd, Kroer, Nordby og Ås menigheter

Postadresse

Postboks 224, 1431 Ås

Besøksadresse

Sagaveien 3, 1430 Ås,

Kontaktinformasjon

Telefon: 6496 2340

Personer