Musikk

Musikk er et viktig satsingsområde for Holmen menighet og en viktig del av gudstjenestene og aktivitetene i kirken. Kor, sangere og instrumentalister medvirker på mange av gudstjenestene. Det arrangeres også flere konserter i Holmen kirke gjennom året. Holmen menighet er beriket med flotte kor og en dyktig kantor og organist, Marilyn Brattskar som leder flere av kirkens kor, arrangerer konserter og komponerer egen musikk. Orgelet i Holmen ble innviet i 2011, og kirken har også eget klokkespill.