Gravferd

Kva gjer vi no er eit vanleg spørsmål når det har skjedd eit dødsfall. Vi tilrår at den som skal sørge for gravferda, tek kontakt med kyrkjekontoret så snart som råd. Da vil vi avtale tidspunkt for gravferda og gå gjennom praktiske forhold før og rundt gravferda. Presten vil deretter ta kontakt med dei pårørande for samtale.