Om oss

Dovre kyrkjelege råd er eit offentleg organ og forvaltningorgan for sokna Dovre og Dombås. Dovre og Dombås sokn tilhøyrer Nord-Gudbrandsdal prosti og Hamar bispedømme. Rådets tilsette og sokneprest utgjer til saman den kyrkjelege staben i Dovre.