Velkommen til dåp!

Det er ulike grunner til å velge dåp. De fleste som velger dåp for barnet sitt gjør det fordi det er en viktig tradisjon i familien. Mange mener også at den kristne arven er viktig å føre videre til neste generasjon, enten man har en sterk gudstro eller ikke. Dåpen gir barnet et godt utgangspunkt for egne valg senere i livet.

Barn som er døpt blir registrert som medlemmer i kirken, og får senere invitasjoner til å delta i aktiviteter og arrangementer som f.eks. Babysang, 4-årsbok, Søndagsskole, Fredagsklubb og Konfirmasjon. På denne måten kan kirken, foreldre og faddere følge opp ansvaret med å gi barnet en "kristen" oppdragelse. Det betyr at barnet får lære om de viktigste personene og hendelsene i bibelhistorien og den kristne tro, og lære å kjenne viktige kristne verdier som menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar.

Det gir et solid fundament for livet, og muligheten for å gjøre gode valg. Det handler om tro, håp og kjærlighet. I Den norske kirke blir de fleste barn døpt når de er mellom 2-6 måneder gamle, men hvert år er det også flere større barn, tenåringer og voksne som lar seg døpe! Barn som ikke er døpt finnes ikke lenger i kirkens register, og mottar heller ikke informasjon og invitasjon til noe av det som skjer.Ta kontakt med kirkekontoret på telefon 66106121, eller e-post: kirkekontore@gjerdrum.kommune.no for å avtale dåp. Du kan også melde på online lenger ned på siden.

Sitat

La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.

Markus 10,14